Iskolaavató

Régi álma vált valóra a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola közösségének.

A megújult, kibővített iskola ünnepélyes átadására került sor 2023. február 5-én. A megáldás szertartását Dr. Ternyák Csaba az egri főegyházmegye érseke végezte.  Az iskola folyamatos fejlesztését, korszerűsítését mindig is fontos feladatának tekintette fenntartónk, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. E fejlesztések eredményeként e nap aranybetűkkel kerül be az iskola történetébe, hiszen két olyan beruházás is befejeződött, amely nemcsak tárgyi, eszközfeltételek téren jelent XXI. századi körülményeket, hanem az ide járó tanulók, dolgozók számára is családias, kulturált, esztétikus és kényelmes munkakörülményeket teremtett, ahol mindenki jól érezheti magát.

A rendezvényünk érseki szentmisével kezdődött a Hevesi Belvárosi Templomban, amit Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált. Az ünnepi alkalom iskolánk megáldásával folytatódott, majd az ünnepség elején Bódor Istvánné igazgató asszony beszéde hangzott el, aki bevezető szavaiban visszautalt a 2013-as évre, amikor az Egri Főegyházmegye fenntartásába került a hevesi általános iskola, ennek 10 évfordulóját is ünnepeltük. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő örömét fejezte ki azért, hogy Magyarország kormánya is hozzájárult ehhez a megújuláshoz. Köszöntő beszédet mondott Dr. Ternyák Csaba érsek úr és Nagy István plébános úr is, akik Isten áldását kérték az iskola közösségére.

Az alkalomra iskolánk tanulói is izgatottan készültek. A színvonalas műsorukban helyet kapott az iskolai színjátszó kör és néptáncos csoportja, volt és jelenlegi diákok szavalata és éneke, a Kicsinyek Kórusa. A gyerekek előadásukkal nagy sikert arattak a meghívott vendégek és a szülők körében is.

A hevesi iskola megújulását, bővítését a „Minőségi és hatékony oktatás infrastrukturális feltételeinek a megteremtése a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában” című

EFOP-4.1.5-16-2017-00148 azonosítószámú projektnek köszönhetjük, melyre a fenntartó sikeresen pályázott, így 335,59 millió Ft. támogatást kapott. A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg. Az Egri Főegyházmegye jelentős támogatást nyújtott a bővítés befejezéséhez. Így iskolánkban kialakításra került egy tálalókonyha teljes felszereléssel, ebédlő, művészeti terem, természettudományos szaktanterem szertárral, egy osztályterem teljes bútorzattal és eszközökkel, új, zárt folyosók, akadálymentes mosdók, és egy gyönyörű, hangulatos terasz.

Nemcsak a tanulók életkörülményeit sikerült javítani, hanem támogatták egy nevelői szoba

kialakítását is, amire már nagyon vágytak a kollégák. Nem feledkeztek meg a régi épületrészek megújításáról sem, ahol tetőcsere, teljes világítás és fűtéskorszerűsítés, valamint

a tantermek burkolatának cseréje is megtörtént. A régebbi termekben is modern bútorok teszik

szebbé a környezetet, okostáblák segítik a hatékony, minőségi oktatást.