Hírek

Teremtésvédelmi nap a pélyi katolikus iskolában

„Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban! Megértsük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség, a boldogság és szépség biztos otthona lehessen.”

 

Rég nem volt már ilyen aktualitása a fenti imának. A járvány terhelte időszak után újabb tragédia rázta meg a világot. A békesség, a boldogság, a bőség helyébe a háború, a szomorúság, sok esetben a nélkülözés lépett. Gyümölcsoltó Boldogasszony napi teremtésvédelmünk kiemelt célja volt, hogy ebben a nehéz helyzetben a ránk bízott tanulók figyelmét ráirányítsuk a természet szépségére, a társas kapcsolatok fontosságára, a szükséget szenvedő elesettekkel való együttérzésre, az önzetlen segítségadás fontosságára.

Az aulában az Úr angyala közös imádkozása után balesetvédelmi oktatásban részesültek tanulóink, majd az osztályfőnökök irányításával Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepével kapcsolatos videók, kvízek, beszélgetőkörök segítették a teremtésvédelmi ráhangolódást.  Rózsafüzér Társulatunk bekapcsolódott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége e napra hirdetett imakezdeményezésébe. Egy órán keresztül imádkoztak a megtérésért és a világ békéjéért. 

A reggeli imádságban a közösség iránti felelősség, az országos imaláncban való részvétellel pedig az összetartozás, az ima határtalan ereje is megmutatkozott.

Ezt követően az elsős és másodikos tanulók virágmagot, palántát, hagymát ültettek, majd az iskola játszóterén szedték össze a szemetet.

A harmadik és negyedik osztály tanulói először az 1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc szobrához vonultak, koszorúval, mécsessel, versekkel emlékeztek meg a fejedelemről. Folytatva útjukat, a kültéri Mária-szoborhoz és útmenti kereszthez zarándokoltak, közben szemetet gyűjtöttek.

Felsős tanulóink testközelből ismerhették meg a gyümölcsoltás folyamatát. Somogyi László szülő nem csak elmagyarázta és bemutatta az oltás menetét, de tanulóinknak is lehetőséget adott annak kipróbálására.

Az ötödikesek a plébánia keresztjét és előkertjét csinosították, a hatodikosok pedig az iskola körüli bokrokat gondozták és a sportpályán szeméttelenítettek.

A hetedik és nyolcadik osztály tanulóinak Vágány Zoltán geográfus-fotográfus gyönyörű fotókon mutatta be Pély felbecsülhetetlen értékű természeti szépségét és madárvilágát. Az elme és a lélek építése után a testi erőre is szükség volt, hiszen virágládák beültetése mellett a temető szépítése, Perényi László esperes sírjának ápolása volt a legnagyobbak feladata. 

A munkálatok végeztével az osztálytermekben összegyűjtött nagyböjti tartósélelmiszer-adományokat juttattuk el a helyi plébániára, csatlakozva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához. A „Tartós szeretet” jegyében meghirdetett gyűjtés szép gondolatait szeretnénk mi is elültetni diákjainkban, fáradhatatlanul munkálkodva azon, hogy tanulóink mindinkább kitűnjenek szóban, tudásban, minden buzgólkodásban, szeretetben és jótékonykodásban.

A diákönkormányzat önkéntesei másnapra még a Teremtésvédelmi naphoz kapcsolódóan  település szintű szemétszedési akcióban vettek részt, a gyerekek munkáját szülők, pedagógusok és az önkormányzat segítette.

Hálás köszönet mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak teremtésvédelmi napunk eredményes megvalósításához.