Hamvazószerda

Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt: az elcsendesedés, az Istenre figyelés negyven napja. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban hitük elmélyítésével, kiengesztelődéssel és böjttel készülnek húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására.