Templombúcsú az Újtelepen

Az Újtelepi Templom búcsújának ünnepén, 2021. december 8-án szerdán  délelőtt szentmisén vettek részt a hevesi katolikus iskola tanulói.

Iskolalelkészünk, Nagy István atya celebrálta a misét, melyen a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepéről, régi magyar nevén Eketiltó Boldogasszony ünnepéről emlékezett meg. Ez az ünnep tökéletes összhangban van az adventtel, amikor a Megváltó születésének napjára készülünk.