Hírek

Első teremtésvédelmi nap iskolánkban

A tanév első teremtésvédelmi napját 2021. október 20-án tartottuk iskolánkban a  „Szépítsük együtt környezetünket a Szent Demeter napi templombúcsúra!” mottó alapján.

Az 1., 2. osztály tanulói az iskola területén belül, a 3., 4. osztály az iskola körül szedték a hulladékot.

A felső tagozatos tanulók egy csoportja kerékpárra pattant, hogy az árvíztározó szakaszán gyűjtsék az eldobált műanyag- és fémpalackokat.

Egy másik csoport a temetőben Perényi László és Pöstényi István hajdani plébánosok sírját tette rendbe. Szorgos kezek a plébánia előkertjét és feszületének környékét gondozták, izmos kezek pedig a templom melletti sövényt nyírták, vízelvezető árkot tisztították. Gyetvai Ferenc és Kis Tibor dolgozók pedig a plébánia kertjében vágták le a füvet, takarították ki a hulladékot.

Egy dióverő csapat szorgalmasan gyűjtötte a plébánia udvarán és a Törőcsik Mari Fotókiállítás épületének kertjében a lehullott termést, melyből az adventi időszakban finom süteményt fogunk készíteni.

A délután végére fáradtan, de szívünkben jóleső örömmel nyugtáztuk, hogy 1. teremtésvédelmi napunk eredményeként szebbé tettük környezetünket, hozzájárulva templomunk védőszentjének, Szent Demeter vértanú búcsúnapjának méltó megemlékezéséhez.

A felnőttek jutalma a gyerekek önzetlen, jókedvű munkája volt, érezve, hogy a közös munka öröme tovaterjedt szívekbe-lelkekbe, a gyerekeknek pedig egy kis meglepetés is jutott, hiszen  Pély Község Önkormányzata minden tanulót egy-egy sergőjeggyel  ajándékozott meg a hétvégére.