Tanévnyitó 2021

Az egyházi iskolák sajátsága, hogy a tanévet nem csak tanévnyitó ünnepséggel kezdik, hanem a Szentlélek oltalmát, segítő erejét kérik a diákok, a pedagógusok és a szülők közösen.

Idén, a hevesi Keresztelő Szent János templom adott otthont a 2021/2022 tanév megnyitására iskolánknak. Az ünnepi szentmisét Nagy István Lénárd plébános úr és Liga Konrád káplán atya mutatták be. Iskolalelkészünk szentbeszédében figyelmünket az új tanév mottójára irányította: „Péter hitével tekintsünk Jézusra!”

A mennyei Atya rendkívüli hitet ajándékozott Péternek, ezért ő példaként áll előttünk. Ma is, mint Jézus idejében, nem elég birtokolnunk a helyes hitet, folytonosan tanulnunk kell azt is az Úrtól, hogy melyik úton kövessük őt. A mi hitünknek is fejlődnie kell, hogy eljusson az igazságnak arra a teljességére, amelyet Péter vallott meg: „Te vagy Krisztus, az élő Isten fia”.

A szentmise után vette kezdetét a tanévnyitó ünnepség. Bódor Istvánné iskolaigazgató mondott ünnepi köszöntőt, amelyben hangsúlyozta, az iskolaév kezdete, az első nap mindig izgalommal tölti el nemcsak a diákokat, hanem a pedagógusokat is, hiszen minden évben valami újnak az elindulását jelenti számukra. Külön köszöntötte iskolánk legkisebb diákjait, akik szeptember 1-én lépik át először iskolánk kapuját. Kiemelte a nyolcadikos diákokat is, hiszen számukra ez a tanév nagyon fontos feladatokat tartogat.

Az ünnepség egyben a nyugdíjba vonuló pedagógusok búcsúja is volt az iskolától, a munkatársaktól, a diákoktól és a szülőktől. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át Bíró Katalin igazgatóhelyettes asszony és Ungváriné Alexy Andrea tanítónő, akik több éven keresztül a gyermekek nevelése-oktatása érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek. A tanévnyitó ünnepség fényét emelte iskolánk kórusa és a verseket szavaló tanulók előadása, Kecskés Tamásné tanítónő és Szabadné Dudás Ildikó igazgatóhelyettes asszony vezetésével. Az ünnepélyes évnyitót a Szózat zárta.