Hírek

Blog bejegyzések

Ballagás 2021

Ballagás a hevesi katolikus iskolában

Az idei tanév búcsúztatója is rendhagyó módon szerveződött, betartva az aktuális járványügyi intézkedéseket. A 25 ballagó diák először egy Te Deum-on vett részt az iskola melletti kistemplomban, ahol iskolalelkészünk, Nagy István atya és osztályfőnökük, Mohácsik Melinda tanárnő vett búcsút a diákoktól. Ezt követően az iskola belső udvarán került sor a ballagási ünnepségre, melyet megtisztelt jelenlétével Heves város polgármestere, Sveiczer Sándor úr is.

A meghitt ünnepségen került sor a búcsúztatásra, az iskola zászlójának átadására, melyet a hetedik osztály képviselőire bíztak a ballagók.

Bódor Istvánné igazgató asszony beszédében Teráz anya „ Az élet himnuszá“-ban megfogalmazott gondolatai köré építette mondandóját, jó tanácsokkal látva el a búcsúzó diákokat, majd Aquinói Szent Tamástól idézett:

„ Add, Uram, hogy jó- vagy balsorsban egyaránt megállhassam helyemet, hogy a jóban el ne bizakodjam, a balsorsban el ne csüggedjek.“

Végezetül az osztályfőnök adta át a bizonyítványokat, jutalmakat és az útravalót néhány személyre szóló üzenet kíséretében.

Az ünnepség keretében István atya átadta     a ballagó diákok felé.

Végezetül az év végi bizonyítványok, jutalmak és útravalók átadására is sor került.