Hírek

Pélyi Tagiskola bemutatkozás

Pély község Heves megye legdélibb részén található hátrányos helyzetű kis település, kb. 1400 lakossal. Alapítása az 1234-es esztendőre tehető. Kétszer a török, később árvíz, tűzvész pusztította a falut, de mindig volt ereje újrakezdeni. Pély település mélyen és erősen ragaszkodott katolikus gyökereihez. A 18.században a Heves környéki településeken sokan áttértek a református hitre, de Pély lakosai szinte teljes létszámban megmaradtak katolikusoknak. Ennek is köszönhető, hogy Kömlő és Tarnaszentmiklós településekre nagy számban telepítettek pélyi családokat. Pély XX. századi történetét három pap határozta meg: Perényi László, Lábas József és Szabari László.

Pélyi Szent Demeter Római Katolikus templom

Az első iskolaalapítás a 18. századhoz köthető, 1771-től működik iskola Pélyen. A templommal szemben lévő – ma már üresen álló – iskolát az 1890-es évek elején építették, ez lett a központi iskola. A Hóstyán és az orvosi rendelő utcájában is volt egy-egy iskolaépület.

A jelenlegi iskola „A” épülete (a Heves felé vezető úton) 1952-től működik iskolaként, addig csendőrlaktanyaként funkcionált. A Tarnai utca felőli „B” épületet 1953-ban kezdték el építeni, 1962-ben lett három tantermes iskola. Ehhez a részhez építették hozzá az új „C” épületet, amely nem csak négy korszerű tanteremnek adott helyet, hanem a beépített tetőtérbe költözhetett a könyvtár, a számítástechnika terem, a nevelői szoba, az igazgatói és iskolatitkári iroda is. 2001-ben vette fel intézményünk Petőfi Sándor nevét.

Az iskola történetében meghatározó szerepet töltött be három igazgató személye: Törőcsik Joachim, Fodor Pál és Kovaly Tivadar. Ma is arra törekszünk, hogy az általuk megálmodott és féltve szeretett pélyi iskola még sokáig végezhesse településünkön a jövő generációinak nevelését, oktatását.

Az oktatáspolitikai változásokhoz igazodva 2007. július 1-től Pély és Jászkisér Önkormányzata iskolatársulást hozott létre, a Csete Balázs Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézménye lettünk. 2010-ben ÉMOP pályázat keretén belül felújításra került az „A” épület, illetve megújult az aula és új tanteremmel is bővült a „B” épület. Megtörtént az intézmény teljes körű akadálymentesítése is.

2013-ban a fenntartást és a működtetést Pélyen átvette a KLIK. Ez év szeptemberében Tarnaszentmiklós település alsó tagozatos iskolája a pélyi iskola telephelye lett.

2016. szeptember 1-től az Egri Főegyházmegye vette át iskolánkat, a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolájaként működünk tovább. Szeptember 3-án, szombaton a tanévnyitó szentmisét a Pélyi Szent Demeter Katolikus Templomban tartottuk, ahol Dr. Ternyák Csaba egri érsek atya és Törőcsik Mari színművésznő személyes jelenléte – aki Fodor Zsolt úrral karöltve támogatta és segítette katolikus iskolává válási törekvéseinket – felejthetetlenné tette ezt a napot számunkra. A Jóisten segítsen elkezdett utunk folytatásában!