Hírek

Boconádi Tagiskola Bemutatkozás

Az első boconádi római katolikus elemi népiskola intézménye jól illeszkedett a római katolikus templom és a Szeleczky kastély alkotta együttesbe, amely a település központja is egyben. Talán a XVII. század végén épült, a mai iskola közelében. Az épület vályogtéglából épült, cseréptető fedte. Padlózata vörösfenyő hajópadló volt. Kerítése nem volt, a szünetet a gyerekek a templomtéren töltötték el.

A meglehetősen nagy tanterem felszereltsége egyszerű volt, amely általában 100-120 tanulónak adott otthont. 4-6 főre szabott tanulói padok mellett állványos sima tábla, számológép, egy nagy színpad kapott helyet, a falakon 12 darabos ABC-s tábla és egy feszület.

A XIX.század végi írásos feljegyzések alapján mindennapos oktatás folyt. Az előírás szerint 6 év és 3 év ismétlő, amit egy hitoktató és egy tanító végzett. Név szerint: Töster János tanító ésVayer József lelkész.

A tanulók negyedévente kaptak érdemjegyet magatartás,szorgalom, hit és erkölcstan, beszéd és értelemgyakorlat, magyar olvasás, magyar nyelvtan, magyar helyesírás,számtan, szépírás,éneklés, testgyakorlat teljesítményről.

A tanítónak a zavartalan munka érdekében, a szolgálati lakás és a fizetési járandóság mellett sorkosztosságot s előírtak. Ez azt jelentette, hogy a déli ebédet naponta más-más szülőnek kellett biztosítani a tanító számára.

Az 1900-as évektől változás történik az oktatás folyamatában, hiszen az egy tanítós rendszert felváltja a többtanítós forma.

Ettől kezdve a tanítók: Lazura Gyula, Cséka Sándor, Török István, felügyelő lelkész: Vayer József.

A boconádi népiskola életében sorsfordulót hozott az 1922-30-as Klebersberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszter korszaka. Megerősíti a 6 osztályos iskolarendszert és az írás, olvasás, számolás megtanítását kívánja megvalósítani.

Az iskolaépítési akciónak köszönhetően Boconádon is felépül az új iskola, egy része állami támogatásból, a másik része a lakosság pénzbeli illetve munkával történő hozzájárulásból. A 4 tantermes egy emeletes iskolát 1930. októberében adták át.

Az új iskola első tanítói: Jósvai Zoltán, Háberl Ivánné, Markó József kántortanító voltak.

Jelentős állomás az 1940. évi XX. Tc. amely megvalósítja a 8 osztályos népiskolát Boconádon.

Az 1945-ben annyi változás történt, hogy a népiskola elnevezés helyébe az Általános Iskola elnevezés kerül. 1949-ben létrejön az iskola gyermekszervezete a 3177.számú Petőfi Sándor Úttörőcsapat. Első csapatvezetője: Prokai János.

A fordulat éve 1982. Ekkor indul el a Szeleczky-kastély déli szárnyának felújítása, ahol 4 tantermet alakítanak ki és megszűnik ezzel a váltott tanítás. Az 1984-es átadás után kialakítanak két napközis csoportot is. Új bútorzat, fűtés korszerűsítés, világítás felújítása történik.

1996-ban gázfűtés, 1999-ben megjelenik az első számítógép az iskolában. Szaktantermi rendszerben folyik az oktatás, modern audio-vizuális eszközök segítségével. Megjelennek a számítógépek a mindennapi oktató-nevelő munkában, illetve az internet adta lehetőségek kihasználása. Folyamatosan bővül az iskola szemléltető eszköztára.

Az Európai Unió jobb megismerése érdekében Heves megyében elsőként avattunk Európa Tantermet.

Intézménytársulás jött létre 2007-ben Tarnaörssel. 2006-ban új művelődési házat avattunk. Jelen időszakra megvalósulhatott a modern közművelődés feltétele, az életen át történő ismeretszerzés feltétele. A közeljövőben végrehajtandó Új iskola Új program megteremti majd a XXI. századi iskola arculatát.

2013-ban a KLIK átvette iskolánkat a tarnaörsi általános iskolával együtt.

  1. szeptember 1-től az Egri Főegyházmegye katolikus iskolája lettünk. Jelenleg a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tagintézménye vagyunk.