Hírek

Székhely intézmény bemutatkozás

Az iskola alapítási éve 1928.

Hevesnek a mai “Újtelep”-nek nevezett részét századokon át sűrű tölgy- és akácerdő borította. Birtokosai a XIX. század második felétől a Szász Coburg – Gothai hercegek voltak. Birtokaik a német császári birodalomhoz tartoztak, de Európában többfelé voltak érdekeltségei, így Hevesen is. Talán a legérdekesebb ebből a szempontból, hogy Albert Szász-Coburg herceg a későbbi angol királynő, Viktória férjeként a legmagasabb közjogi méltóságok egyikéig jutott.

Az 1920-as évek elején, a földreform keretén belül a herceg itteni erdejét és földjét kisajátították, majd helyén 663 házhelyet osztottak ki. A népnyelv ezt a településrészt még ma is gyakran “Házhely”-nek nevezi. 1924-1925-ben mintegy 200 ház épült fel. Az itt élő családok gyermekei nem maradhattak oktatás nélkül.

Az 1926-os népiskolai törvény is sürgette a külterületi iskolák kiépülését. A nagy kiterjedésű hevesi határrészeken ezekben az években több iskolát létesítettek. Többek között iskolánkat is 1928-ban.

Az iskola a régi pecsétek tanúbizonysága szerint előbb a „Heves- Újtelepi Római Katholikus Elemi Iskola” néven szerepelt az első dokumentumokban. Az igazgatói jogkört Buczkó József esperes plébános gyakorolta az anyaintézmény részéről.

Mikorra elkészült az iskola épülete, már szűknek bizonyult, ezért még egy tanteremmel bővítették, és 1929-ben még egy tanerőt, szerveztek hozzá. Az iskola első pedagógusai Dzurillay Jolán tanítónő és Cziglédy László kántortanító voltak.

Jelenlegi arculatát az 1980-as években érte le. A hangulatos, kerengővel, zöld növényekkel díszített belső udvaron több kisebb épületben folyik a tanítás. A központi épülettől 100 m-re található az Újtelepi templom, ahol az iskolai egyházi események megtartására kerül sor.

Városunk és az egyházi tanács vezetése, valamint az újtelepi városrész szülői munkaközössége egységes akaratából 2013 tavaszán felmerült a helyi közoktatás átszervezésének a szándéka, és ennek keretében az egyházi iskola létrehozásának gondolata. Az Egri Főegyházmegye és személyesen Dr. Ternyák Csaba érsek úr segítő kezet nyújtott a tervek megvalósításához. A tárgyalások eredményeképpen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Balog Zoltán miniszter úr jóváhagyásával 2013. szeptember 1. hatállyal létrejöhetett az Újtelepi Katolikus Általános Iskola.

Az intézmény újabb átszervezéssel és névmódosítással 2016. szeptember 1. hatállyal Szent Gellért Katolikus Általános Iskola néven két tagiskolával bővült.