Az intézmény nyitvatartási rendje

Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától 18.00 óráig van nyitva.
Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.00 – 15.00 óra között.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – a tagintézmény-vezető ad engedélyt.
A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az iskolába járó tanulók szülei és a fenntartó valamint tulajdonos képviselői) – vagyonbiztonsági okok miatt csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Egyéb esetekben a tantestület tagjainak meghívására az idegenek kísérettel tartózkodhatnak az intézményben.