A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladat kijelölésének korlátai

  • tanítási szünnapokon (pl.: hétvége, nemzeti ünnep, szünidő vagy tanulmányi kirándulásokat megelőzően a pedagógus a házi feladatok mennyiségénél legyen mértéktartó,
  • amennyiben a napközis vagy tanulószobai foglalkozás idejét is kitöltő kötelező iskolai rendezvényen, illetve szervezett programon vesz részt a tanuló, a következő tanítási napon nem számoltatható be,
  • az iskola tanulói a tanítási szünetek idejére a szokásos – egyik óráról a másikra esedékes – feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli feladatot,
  • kivétel: kötelező olvasmány, választhatóan elvégezhető szorgalmi feladatok.

 

Iskolai dolgozatok írásának szabályai

  • Egy napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható.
  • A témazáró dolgozat írásának időpontját legalább egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal.
  • A témazáró dolgozat kijavítását, a tanulók értékelését a témazáró dolgozat írása utáni két héten belül el kell végezni.
  • A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében az írásbeli dolgozataik, feladatlapjaik, tesztjeik értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító pedagógusok:

Teljesítmény:                                     Érdemjegy:

0 – 33 %                                           elégtelen (1)

34 – 50 %                                         elégséges (2)

51 – 75 %                                          közepes (3)

76 – 90 %                                         jó (4)

91 – 100 %                                       jeles (5)