Tanév jelentősebb eseményei

 

2020/2021-ES TANÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI

 

 

tanév rendje

 

 

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

 

A szorgalmi idő alatti tanítás nélküli munkanapok száma: 6 (4 nap pedagógiai célú, 1 nap DÖK, 1 nap pályaorientációs foglalkozás)

 

 

sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők, feladatok
1. Pályaorientációs nap osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők 2020.10.22. Az iskola valamennyi tagja
2. Teremtésvédelmi szakmai nap Bódor Istvánné 2020.12.04. Pedagógusok
3. Félévi értekezlet Bíró Katalin 2021.02.08. Pedagógusok
4. Zarándoklat, vagy pedagógus lelki nap igazgató 2020. 09. 24. / 2021.március 12. Az iskola valamennyi tagja / Pedagógusok
5. Önképző nap pedagógusok 2021.03.31. Pedagógusok
6. Hagyományőrző nap, gyermeknap diákönkormányzat 2021.06.11. Az iskola valamennyi tagja

 

 

A tanév szorgalmi időszaka

 

Első nap: 2020. szeptember 1.

Utolsó nap: 2021. június 15.

Tanítási napok száma: 179 nap

A szorgalmi időszak első féléve 2020. szeptember 1-től 2021. január 22-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021. január 29-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

 

 

 

A szünetek időtartama

 

Iskolai tanítási szünetek:

Őszi szünet: 2020. október 26.‑ 2019. október 30.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök)

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2.

Téli szünet: 2020. december 21. – 2020. december 31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020 december 18. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő)

Tavaszi szünet: 2021. április 1. – 2021. április 6.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda).

A szünetek munkanapjain gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.

 

 

A pénzügyminiszter 7/2019. (VI. 25.) PM rendelete a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 

december 12., szombat munkanap

december 24., kedd pihenőnap

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

2020.

október 23.                    péntek                      56-os Forradalom

november 1.                  vasárnap                   Mindenszentek

december 25-26.           péntek, szombat                   Karácsony

január 1.                        péntek                       Újév első napja

április 2.                        péntek                       Nagypéntek

április 4-5.                     vasárnap, hétfő         Húsvét

május 1.                         szombat                    Munka ünnep

május 23-24.                 vasárnap, hétfő         Pünkösd

augusztus 20.                péntek                       Szent István ünnepe

 

 

 

 

A szülőkkel történő kapcsolattartás rendje

 

Szülői értekezletek 2020. szeptember 7. alsó
2020. szeptember 8. felső
2021. január 11. alsó
2021. január 12. felső
2021. május 10. alsó
2021. május 11. felső
Fogadó órák (Online) 2020. október 21. és december 16. 2021. március 24.
Nyílt napok 2021. március 8-9.

 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek

 

 1. Osztályozó értekezletek:
 2. január 25. (hétfő) 15 óra
 3. június 14. (hétfő) 13 óra

 

 1. Félévi nevelőtestületi értekezlet
 2. február 8. (hétfő) 9 óra

Téma: A pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

Felelős: igazgatóhelyettes – Bíró Katalin

 

 1. Tanévzáró tantestületi értekezlet
 2. június 25. (péntek) 9 óra

Téma: Az éves pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

Felelős: igazgató helyettes – Szabadné Dudás Ildikó

 

 1. Munkaközösségi értekezlet: saját munkatervük szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai rendezvények, ünnepek

 

 

 

Iskola ünnepségek

 • Veni Sancte, Tanévnyitó szentmise és ünnepély Újtelepi templom
 1. augusztus 28. (péntek) 17 óra

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség vezető

 

 • Te Deum Újtelepi templom
 1. június 15. 10 óra

Felelős: hitoktató, iskolalelkész, igazgató, igazgatóhelyettes

 

 • Ballagás
 1. június 19. (szombat) 9 óra

felelős: igazgató, igazgató helyettes, felsős munkaközösség vezető, osztályfőnökök

 

 • Tanévzáró ünnepség
 1. június 23. 17 óra

igazgató helyettes, alsós munkaközösség vezető

 

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző megemlékezések

 

 

sz. esemény felelős időpont eredményességi mutató
1. Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)
Gyimesi Attila 2020.október 6. faliújság
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Mohácsik Melinda 2020. október 22

9 óra

iskolai ünnepség

Online

3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Gyimesi Attila 2020. február 25. rendhagyó történelem óra 7-8. évfolyam
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Abriháné Karniczki Csilla 2021. március 11. v. 12. iskolai ünnepség
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Gyimesi Attila 2021. április 16. filmvetítés
6. A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)
Abriháné Karniczki Csilla 2021. június 4. iskolai esemény

 

 

 

 

Egyházi ünnepek, események

 • Kéthetente osztálymise, előre egyeztetett időpontban.

Felelős: igazgató, iskola lelkész, hitoktató, osztályfőnökök, napközis csoportvezetők

 

 • Vízkereszt, Hamvazó szerda, Úr napja szent mise, Szentségimádás, Újtelepi templombúcsú

Hitoktatók, iskolalelkész

 

 • Adventi gyertyagyújtás

Felelős: alsós munkaközösség-vezető

 

 • Szent Miklós napi ünnepségek osztályonként
 1. december 3. (csütörtök)

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus, osztályfőnökök, osztálytanítók, napközis csoportvezetők

 

 • Lelki nap
 1. december 12. (szombat)
 2. március 30. (kedd) Sportcsarnok tagintézményekkel közösen

Felelős: Igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezetők, hitoktatók, napközis csoportvezetők

 

Kiemelt rendezvények

 • Szent Gellért hét – Családi nap
 1. szeptember 21 – 26.

Felelős: igazgató, hitoktatók, team-tagjai, DÖK munkáját segítő pedagógus, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek

 

 • Magyar Kultúra Napja bemutató
 1. január 22. (péntek) 13 óra

Felelős: Munkaközösség vezetők és szaktanárok

 

 • Farsangi karnevál
 1. február 6. (szombat) 14 – 20 óráig

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus, SZMK

Helyszín: Sportcsarnok

 

 • Óvodások fogadása
 1. december 3.
 2. február 10.
 3. március 17.

Felelős: alsós munkaközösség vezető, 4. osztályos tanítók

 

 • Anyák napi ünnepségek – osztályonként
 1. április 26. 13 – 18 óráig
 2. április 27. 13 – 18 óráig

Felelős: osztályfőnökök

 

 • Zenélő udvar
 1. május 13. (csütörtök)

Hangszereken játszó tanulók bemutatkozása, énekkar, kicsinyek kórusa, szólisták fellépése.

Felelős: ének-zenét tantó pedagógusok

 

 • Tarka-barka est
 1. május 21. (péntek) 18 óra

Művelődési központ

Harmónia művészeti iskola vizsgaelőadása színjáték, néptánc

Felelős: igazgató, Harmónia Művészeti Iskola pedagógusai

 

 • Gyermeknap – tanítás nélküli munkanap a diákönkormányzat szervezésében
 1. június 11. (péntek) 8 – 14 óra

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus

 

 • Tanulmányi kirándulások (1 nap)

Osztályonként, a szülőkkel egyeztetett időpontban és helyszínen május hónapban.

Felelős: osztályfőnökök