Tanév jelentősebb eseményei

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

3368 Boconád, Szabadság tér 7.

 2020/2021-ES TANÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI

 

A tanév rendje

 

 1. A 2020/2021-es tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja: 2020. szeptember 1. (kedd) az utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd)

 

A tényleges tanítási napok száma: 179 nap

 

 1. A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart.

 

Az iskola 2021. január 29-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről

 

 1. Az őszi szünet 2020. október 23-tól november 1-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök)

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő)

 

 1. A téli szünet 2020. december 19-től – 2021. január 3-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő)

 

 1. A tavaszi szünet 2021. március 30-tól – 2021. április 6-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda)

 

A szünetek munkanapjain gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.

 

A szorgalmi idő alatti tanítás nélküli munkanapok száma: 6 (4 nap pedagógiai célú, 1 nap DÖK, 1 nap pályaorientációs foglalkozás)

 

A tanítás nélküli munkanapok:

 

 1. szeptember 18. – Pályaorientációs nap
 2. december 12. – Adventi lelkinap
 3. február 8. – Félévi nevelőtestületi értekezlet
 4. március 31. – Önképző nap
 5. június 15. – DÖK nap
 6. május – évforduló

A tanév legfontosabb célkitűzései, feladatai

A Főegyházmegye mottója:

 

“Van itt egy gyermek… ”

( János evangélium 6,9)

 

 

A tanév kiemelt nevelési feladata:

Eucharisztikus kongresszus új dátuma – 2021. szeptember 5-12.

János evangélium 6. fejezet – kenyér szaporítás – eucharisztikus beszéd.

Az ember életprogramja legyen a gondolkodásbeli megújulás, átalakulás.

A gyermekek nevelése-oktatása fontos feladat – teljes átalakuláson mennek keresztül: óvoda-általános iskola – középiskola – felnőtté válás – családalapítás.

Mindezen szakaszokban mi segítjük tovább a gyerekeket.

Feladatunk, hogy ez az átalakulás fokozatos, türelmes és észrevétlen legyen. Mindig a jóra neveljünk őket a kudarcok ellenére is.

Ebben a rendkívüli élethelyzetben türelemmel, szép szóval forduljunk tanítványaink felé. Erősítsük bennük a közösség erejét, az együtt munkálkodás gondolatát.

Mi felnőttek is valahol gyermekek vagyunk: szívünk mélyén őrzünk valamit gyermeki létünkből. Emlékezzünk vissza gyermekkorunkra, szüleink, tanáraink gondoskodására.

 

 

Katolikus iskolánk szellemiségének megóvása érdekében:

 

Mindennapi gyakorlattá kell tenni a katolikus hitéletet.

A katolikus értékrend jelenjen meg a tanórákon.

A szentmisét segítő ministráló gyerekek számának növelése.

Szentmisén való részvétel szorgalmazása.

Osztályok védőszentjeinek megünneplése.

Felelős: iskolalelkész, hitoktató, pedagógusok

 

A szentmisék énekeinek gyakorlása, kiemelten a Pápai himnusz, A magyarok nagyasszonya, Jöjj el, jöjj el, Szent Gellért püspökünk énekek.

Felelős: iskolalelkész, hitoktató

 

 

Iskolai rendezvények, ünnepek

 

     Iskola ünnepségek

 

 • Veni Sancte, Tanévnyitó szentmise és ünnepély
 1. augusztus 30. – Szent István televízió

Felelős: tagintézmény-vezető

 

 • Te Deum
 1. június 10. 10 óra

Felelős: hitoktató, iskolalelkész

 

 • Tanévzáró ünnepség – Ünnepi szentmise
 1. június 22.

Felelős: tagintézmény-vezető

 

 • Ballagás
 1. június 19.

Felelős: tagintézmény-vezető, munkaközösség vezetők, osztályfőnökök

 

 • Tanévzáró értekezlet
 1. június 25. – Boconád

Felelős: tagintézmény-vezető

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző megemlékezések

 • Aradi vértanúk (2020. október 6.)

Iskolánkban: 2020.október 6. 08 óra- ünnepi megemlékezés a 6. osztály részvételével.

Felelős: 6. osztályos osztályfőnök- Budainé Urbán Ilona

 

 • Október 23. nemzeti ünnep

Iskolánkban: 2020. október 22.  08 óra – ünnepi megemlékezés.

Előtte: ünnepi faliújság

Felelős: Színjátszó szakkör

 

 • Március 15. nemzeti ünnep

Iskolánkban 2021. március 12. 08 óra

Előtte: ünnepi faliújság-osztályfőnökök

Felelős: Színjátszó-kör – Erdészné Turcsányi Katalin

 

 • A Nemzeti Összetartozás Napja (2021. június 04.)

Ünnepi megemlékezés a 8. osztály részvételével

Felelős: Sebők Beáta osztályfőnök

 

 Egyházi ünnepek, események

 

 • Szent Gellért nap, Vízkereszt, Hamvazó szerda, Úr napja szent mise

Hitoktató, iskolalelkész

 

 • Adventi gyertyagyújtás

Felelős: hitoktató, az adott osztályok osztályfőnökei

 1. gyertyagyújtás a templomban – november 29. – 1-5. osztály
 2. gyertyagyújtás a templomban – december 6. – 2-6. osztály
 3. gyertyagyújtás a templomban – december 13. – 3-7. osztály
 4. gyertyagyújtás az iskolában – december 18. – 4-8. osztály

 

 • Lelki nap
 1. december 12. (szombat) 8 óra-14 óra

Helyszín az iskolában.

Felelős: hitoktató

 1. március 30. 8 óra-14 óra

Helyszín: Sportcsarnok – Heves

Felelős: Osztályfőnökök, hitoktató

 

 • Szent Miklós napi ünnepség

Alsó tagozat:

 1. december 4.

Felelős: 4. osztályos osztályfőnök

Felső tagozat: osztálykeretben

Felelős: osztályfőnökök

 

 • Osztályok választott védőszentjei:

 

 1. osztály: Alexandriai Szent Katalin – november 25.
 2. osztály: Szent Márton –november 11.
 3. osztály: Remete Szent Antal – január 17.
 4. osztály: Szent György – április 24.
 5. osztály: Árpád-házi Szent Erzsébet – november 17.
 6. osztály: Assisi Szent Ferenc – október 4.
 7. osztály: Kalkuttai Szent Teréz – szeptember 5.
 8. osztály: Árpád-házi Szent Margit – január 18.

 

 

Kiemelt rendezvények

 

 • Pályaorientációs nap
 1. szeptember 18. – tanítás nélküli munkanap – Heves

Felelős: Kovács Ildikó, Balázs Marianna

 

 • Magyar Diáksport nap
 1. szeptember 25.

Felelős: Keresztesi Dalma

 

 • Szent Gellért Nap
 1. szeptember 24.

Iskolai megemlékezés névadónkról.

Felelős: Balázs Marianna hitoktató

 

 • Idősek Világnapja
 1. október 01. 14 óra. Idősek köszöntése irodalmi műsorral (vers-tánc-ének)

Felelős: Tóthné Csáki Erika, Budainé Urbán Ilona

 

 • Állatok Világnapja
 1. október 2.

Kutyás bemutató, adománygyűjtés az Új Nap Egyesület lakói számára.

Felelős: Pető Nikoletta, Géczi-Viczena Magdolna

 

 • Az előző évi Fenntarthatósági Témahét
 1. október 5-9.

Felelős: Keresztesi Dalma, Géczi-Viczena Magdolna

 

 • Kutatók éjszakája 7-8. osztály
 1. november 27-28.

Felelős: vastag Lászlóné, Kása Sándorné

 

 • Iskolai karácsonyi ünnepség

2020. december 18. 16 óra

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus

Betlehemi jelenet – Budainé Ilona,

Versek – Vargáné Mester Aranka,

Vásár – Góborné Juhász Ildikó,

Tóthné Csáki Erik

 

 • Magyar Kultúra Napja

2021. január 22. 14 óra

Vers-, prózamondó és ének verseny

Felelős: Góborné Juhász Ildikó, Budainé Urbán Ilona

 

 • Farsangi karnevál

2021. február 5– 12.

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus, SZMK

Helyszín: Művelődési ház

 

 • Óvodások fogadása 3 alkalommal

„Iskolakóstolgató”

2021. március, április, május hónapban.

Felelős: 4. osztályos tanító

 

 • „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

2021. március 1-5.

Felelős: Vastag Lászlóné, Sebők Beáta

 

 • Víz világnapja

2021. március 19.

Felelős: Tóthné Csáki Erika, Sebők Beáta

 

 • Fenntarthatósági Témahét

2021. április 19-23.

Felelős: Keresztesi Dalma, Vargáné Mester Aranka, Kása Sándorné

 

 • Méhek Világnapja

2021. április 30.

Felelős: Pető Nikoletta, Balázs Marianna

 

 • Anyák napi ünnepségek – osztályonként

2021. május 03-05. 16-18 óra

Felelős: osztályfőnök

 

 • Madarak és fák napja

2021. május. 07.

Felelős:Pető Nikoletta, Vastag Lászlóné

 

 • Iskolai tanulmányi kirándulás

2021. június 09..- Tata

Felelős: Kovács Ildikó

 

 • 2021. Gyermeknap – tanítás nélküli munkanap a diákönkormányzat szervezésében

2021. június 15.

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus

 

 

Nevelőtestületi értekezletek

 

 1. Osztályozó értekezletek:

2021. január 25.

2021. június 14.

 

 1. Félévi nevelőtestületi értekezlet

2021. február 8.

Téma: A pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata. A KAP tapasztalatai. Hitéletünk.

Felelős: tagintézmény-vezető, iskolalelkész

 

 1. Tanévzáró tantestületi értekezlet

2021. június 22.

Téma: Az éves pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

Felelős: tagintézmény-vezető

 

Munkaközösségi értekezlet: saját munkatervük szerint.