Beíratkozásra meghatározott idő

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

3368 Boconád, Szabadság tér 7.

Beiratkozásra meghatározott idő

 Iskolánk a 20/2012. EMMI rendelet 22.§ alapján szervezi az első osztályosok beiratkozását.

 

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

 Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az iskolába történő beiratkozás alkalmával a szülőknek az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatnia:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • TAJ – kártyája
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  • szakértői bizottság szakvéleménye (ha ilyen vizsgálaton vett részt a gyermek)
  • a szülő (vagy a gyermek) személyi igazolványa és lakcímkártyája

 

Az iskola kötelező beiskolázási körzettel nem rendelkezik.