Teremtésvédelem – településszépítés 2019

A pélyi tagiskolában 2019-ben teremtésvédelmi megmozdulásunkat a településszépítés, a fenntarthatóság köré szerveztük, szem előtt tartva a legfontosabb nevelési elv tudatosítását tanulóinkban: felelősségteljes magatartás kialakítása a teremtett környezetünkért, melyhez elengedhetetlenül szükséges, hogy ne csak cselekedeteikben, gondolkodásmódjukban, de a szívükben, a lelkükben is rögzüljenek a nap során olyan élmények, melyek maradandóvá válnak.
Ezért is kezdtük a napot közös imádsággal az iskola aulájában. A kötelező munka- és balesetvédelmi oktatás után közösen kértük a Jóisten áldását és védelmező segítségét, hogy dolgunk végeztével itasson át bennünket a feladatok elvégzése utáni jól eső érzés, a közös munkálkodás közben átélt együtt dolgozás öröme. A lélek ápolásának, az önzetlen segítség hangsúlyozásának érdekében kapcsolódtunk a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtéshez is, a tanulók adományait elszállítottuk a Szent Demeter Templomba.

A nap során külső helyszíneken, illetve az iskolában és környékén igyekeztünk szebbé tenni környezetünket.

  • “Az 1-2. osztály tanulói virágmagot ültettek, szemetet szedtek, az osztálytermek virágait ültették át és frissítették fel a tavasz közeledtét várva. A füveskert közepére madáritatót állítottak.
  • “A 3-4. osztály tanulói Te szedd! akciót szerveztek a sportpálya és az azt körül vevő vizes árok megtisztítása érdekében. Az újrahasznosítás jegyében kerti és osztálytermüket díszítő dekorációk is készültek, illetve vetélkedtek, hogy a természetvédelemmel kapcsolatos ismereteik még jobban rögzüljenek. Az iskola kertjében található növényeket is szemrevételezték, beazonosították, növényjelölő táblákkal látták el, hogy iskolatársaik is megtanulhassák az udvaron álló fák, bokrok nevét.

A felső tagozatos tanulók szabadon jelentkezhettek a különböző helyszíneken, felnőttek irányításával zajló munkára.

  • Egy fiúkból álló, férfias munkát igénylő csapat a templom melletti árok és a Törőcsik Mari Fotókiállítás udvarának szebbé tételén fáradozott. Sövényt nyírtak, gereblyéztek, sepertek, taligáztak. Virágládák is kihelyezésre kerültek, melyet a lányok ültettek be szebbnél szebb virágokkal.
  • Egy csapat autóba pattant, hogy a kültéri Mária szobor és az út menti feszület környékét tegyék szebbé, ide is került virág.
  • “Az 5. és 8. osztály tanulóiból verbuválódott önkéntesek a temetőbe vették az irányt, ahol Perényi esperes sírját begóniával ültették be, a hősi sírt megkapálták, majd muskátlival szépítették.
  • “A 6. osztály kinti terepre vonuló diákjai a plébánia keresztjét, illetve az előtte lévő liliomágyást kapálták be és gyomtalanították a járda melletti szegélyt is.
  • “Lelkes nagymamák és szülők felajánlásából fa dézsába ültetett tuja is szépíti már iskolánk udvarát, mulcsréteget is kialakítottak a járda mellett. A Petőfi-szobor körüli padok is lefestésre kerültek.
  • “Azok a felsős tanulók, akik az iskolában maradtak, az osztálytermeik szebbé, rendezettebbé tételén fáradoztak. Dekorációt készítettek, padokat mostak, és ezen a napon, mivel a takarító nénik is aktívan részt vettek a kültéri munkálatokban, ők tették rendbe a termeiket. Megdöbbenve tapasztalták, hogy mennyi szemetet hagynak egy-egy nap után az osztályokban.

Akciónk végeztével fáradtan, de elégedett mosollyal arcunkon összegeztük a történéseket. Mi, felnőttek úgy gondoljuk, hogy sikerült ismét a természet védelmére, a közvetlen környezetünkért való felelősségteljes magatartás kialakítására ösztönözni tanulóinkat. A gyerekek végig örömmel végezték a kitűzött feladatokat és sikerrel meg is valósították mindet. Szorgos kezük munkájának eredménye okot ad az örömre, azt viszont igyekszünk tudatosítani bennük, hogy nem elég valamit létrehozni, folyamatosan ápolni, gondozni kell, hogy ne csak egy napig, hanem hosszú ideig velünk maradjanak a kitakarított, megszépített, virággal díszített kül- és beltéri területek.
Teremtésvédelmi napunkon a dolgos kezek mellett a közösen végzett munka során átélt öröm volt számunkra a legnagyobb jutalom. Reményeink szerint olyan jót hoztunk létre kis településünkön, Pélyen, amely – ha olykor láthatatlanul is – igyekszik tovaterjedni kezekben, lelkekben, szívekben egyaránt.

április 2, 2019