Tanév jelentősebb eseményei

 

2019/2020-ES TANÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI

 

tanév rendje

 

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

 

A szorgalmi idő alatti tanítás nélküli munkanapok száma: 6 (4 nap pedagógiai célú, 1 nap DÖK, 1 nap pályaorientációs foglalkozás)

 

 

sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők, feladatok
1. Pályaorientációs nap osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők 2019.10.18. Az iskola valamennyi tagja
2. Pedagógus lelki nap Mezei-Sinkovics Tímea 2019.12.20. Pedagógusok
3. Félévi értekezlet Szabadné Dudás Ildikó 2020.02.10. Pedagógusok
4. Teremtésvédelmi szakmai nap igazgató 2020. 03. 23. Pedagógusok
5. Önképző nap pedagógusok 2020.04.08. Pedagógusok
6. Hagyományőrző nap, gyermeknap diákönkormányzat 2020.06.11. Az iskola valamennyi tagja

 

A tanév szorgalmi időszaka

Első nap: 2019. szeptember 2.

Utolsó nap: 2020. június 15.

Tanítási napok száma: 180 nap

A szorgalmi időszak első féléve 2019. szeptember 2-tól 2020. január 24-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020. január31-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

 

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:

Őszi szünet: 2019. október 28.‑ 2019. október 31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4.

Téli szünet: 2019. december 23. – 2020. január 3.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 19. (csütörtök)

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. (hétfő)

Tavaszi szünet: 2020. április 9. – 2020. április 15.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 7. (kedd)

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 16. (szerda).

A szünetek munkanapjain gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.

 

2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarend 6/2018. NGM rendelet

 

december 7., szombat munkanap

december 24., kedd pihenőnap

 

december 14., szombat munkanap

december 27., péntek pihenőnap

 

 

 

A pénzügyminiszter 7/2019. (VI. 25.) PM rendelete a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 

augusztus 21., péntek pihenőnap

augusztus 29., szombat munkanap

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

2019.

október 23.                    szerda                       56-os Forradalom

november 1.                  péntek                      Mindenszentek

december 25-26.           szerda, csütörtök      Karácsony

január 1.                        szerda                       Újév első napja

április 10.                      péntek                       Nagypéntek

április 13.                      hétfő                         Húsvét hétfő

május 1.                         péntek                       Munka ünnep

június 1.                        hétfő                         Pünkösd hétfő

augusztus 20.                csütörtök                  Szent István ünnepe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szülőkkel történő kapcsolattartás rendje

 

 

Szülői értekezletek 2019. szeptember 9. alsó
2019. szeptember 10. felső
2020. január 6. alsó
2020. január 7. felső
2020. május 11. alsó
2020. május 12. felső
Fogadó órák 2019. október 24.

2019. december 11.

2020. március 25.

Nyílt napok 2019. november18-19

 

 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek

 

 1. Osztályozó értekezletek:
 2. január 24. (péntek) 15 óra
 3. június 15. (hétfő) 13 óra

 

 1. Félévi nevelőtestületi értekezlet
 2. február 10. (hétfő) 9 óra

Téma: A pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

Felelős: igazgatóhelyettes – Szabadné Dudás Ildikó

 

 1. Tanévzáró tantestületi értekezlet
 2. június 19. (péntek) 9 óra

Téma: Az éves pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

Felelős: igazgató – Bódor Istvánné

 

 1. Szakmai, pedagógiai értekezlet
 2. december 20.

Téma: Készülődés az Eukarisztikus kongresszusra

Felelős: igazgató, iskolalelkész, hitoktatók

 

 1. Munkaközösségi értekezlet: saját munkatervük szerint

 

Iskolai rendezvények, ünnepek

 

 

 1. Iskola ünnepségek
 • Veni Sancte, Tanévnyitó szentmise és ünnepély Újtelepi templom
 1. augusztus 30. (péntek) 17 óra

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség vezető

 

 • Te Deum Újtelepi templom
 1. június 15. 10 óra

Felelős: hitoktató, iskolalelkész, igazgató, igazgatóhelyettes

 

 • Ballagás
 1. június 13. (szombat) 9 óra

felelős: igazgató, igazgató helyettes, felsős munkaközösség vezető, osztályfőnökök

 

 • Tanévzáró ünnepség
 1. június 18. 17 óra

igazgató helyettes, alsós munkaközösség vezető

 

 

 

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző megemlékezések

 

 

sz. esemény felelős időpont eredményességi mutató
1. Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)
Gyimesi Attila 2019.október 4. faliújság
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Szabadné Dudás Ildikó 2019. október 22

9 óra

iskolai ünnepség

 

3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Gyimesi Attila 2020. február 25. rendhagyó történelem óra 7-8. évfolyam
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Abriháné Karniczki Csilla 2020. március 13. iskolai ünnepség
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Gyimesi Attila 2020. április 16. filmvetítés
6. A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)
Szabadné Dudás Ildikó 2020. június 4. iskolai esemény

 

 

 

 

 

Egyházi ünnepek, események

 

 • Kéthetente osztálymise, előre egyeztetett időpontban.

Felelős: igazgató, iskola lelkész, hitoktató, osztályfőnökök, napközis csoportvezetők

 

 • Vízkereszt, Hamvazó szerda, Úr napja szent mise, Szentségimádás, Újtelepi templombúcsú

Hitoktatók, iskolalelkész

 

 • Adventi gyertyagyújtás

Felelős: alsós munkaközösség-vezető

 

 • Szent Miklós napi ünnepségek osztályonként
 1. december 7. (szombat)

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus, osztályfőnökök, osztálytanítók, napközis csoportvezetők

 

 • Lelki nap
 1. december 14. (szombat)
 2. április 7. (kedd) Sportcsarnok tagintézményekkel közösen

Felelős: Igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezetők, hitoktatók, napközis csoportvezetők

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt rendezvények

 

 • Szent Gellért hét – Családi nap
 1. szeptember 23 – 28.

Felelős: igazgató, hitoktatók, team-tagjai, DÖK munkáját segítő pedagógus, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek

 

 • Magyar Kultúra Napi versmondó és népdaléneklési verseny
 1. január 23. (csütörtök) 13 óra

Felelős: Munkaközösség vezetők és szaktanárok

 

 • Farsangi karnevál
 1. február 8. (szombat) 14 – 20 óráig

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus, SZMK

Helyszín: Sportcsarnok

 

 • Óvodások fogadása
 1. december 5.
 2. február 13.
 3. március 20.
 4. április 3.

Felelős: alsós munkaközösség vezető, 4. osztályos tanítók

 

 • Anyák napi ünnepségek – osztályonként
 1. április 27. 13 – 18 óráig
 2. április 28. 13 – 18 óráig

Felelős: osztályfőnökök

 

 • Zenélő udvar
 1. május 14. (csütörtök)

Hangszereken játszó tanulók bemutatkozása, énekkar, kicsinyek kórusa, szólisták fellépése.

Felelős: ének-zenét tantó pedagógusok

 

 • Tarka-barka est
 1. május 22. (péntek) 18 óra

Művelődési központ

Harmónia művészeti iskola vizsgaelőadása színjáték, néptánc

Felelős: igazgató, Harmónia Művészeti Iskola pedagógusai

 

 • Gyermeknap – tanítás nélküli munkanap a diákönkormányzat szervezésében
 1. június 11. (csütörtök) 8 – 16 óra

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus

 

 • Tanulmányi kirándulások (1 nap)

Osztályonként, a szülőkkel egyeztetett időpontban és helyszínen május hónapban.

Felelős: osztályfőnökök