Tanév jelentősebb eseményei

2018/2019-ES TANÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI

 

TANÉV RENDJE

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

 

A szorgalmi idő alatti tanítás nélküli munkanapok száma: 6 (4 nap pedagógiai célú, 1 nap DÖK, 1 nap pályaorientációs foglalkozás)

 

 

sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők, feladatok
1. Zarándoklat-Mátraverebély Sinkovics Tímea 2018. 09.24. Az iskola valamennyi tagja
2. Pályaorientációs nap osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők 2018. 11. 10. Az iskola valamennyi tagja
3. Pedagógus lelki nap Sinkovics Tímea 2018. 12. 21. Pedagógusok
4. Félévi értekezlet Bíró Katalin 2019. 02. 11. Pedagógusok
5. Önképző nap pedagógusok 2019.04.17. Pedagógusok
6. Hagyományőrző nap, gyermeknap diákönkormányzat 2019. 06.13 Az iskola valamennyi tagja

 

A tanév szorgalmi időszaka

Első nap: 2018. szeptember 3.

Utolsó nap: 2019. június 14.

Tanítási napok száma: 181 nap

A szorgalmi időszak első féléve 2018. szeptember 3-tól 2019. január 25-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2019. február 1-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

 

 

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:

Őszi szünet: 2018. október 29.‑ 2018. október 31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26. (péntek

A szünet utáni első tanítási nap: 2018. november 5.

Téli szünet: 2018. december 27 – 2018. december 28.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. december 21. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. január 3.(csütörtök)

Tavaszi szünet: 2019. április 18 – 2019. április 23.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 24. (szerda).

A szünetek munkanapjain gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.

 

 

2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend 9/2017 NGM rendelet

 

október 13., szombat munkanap

október 22., hétfő pihenőnap

 

november 10., szombat munkanap

november 2., péntek pihenőnap

 

december 1., szombat munkanap

december 24., hétfő pihenőnap

 

december 15., szombat munkanap

december 31., hétfő pihenőnap

 

 

 

A pénzügyminiszter 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelete a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 

augusztus 10., szombat munkanap

augusztus 19., hétfő pihenőnap

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

2018.

október 23.      kedd    ‘                      56-os Forradalom

november 1.    csütörtök                     Mindenszentek

december 25-26. kedd, szerdaKarácsony

január 1.          kedd                            Újév első napja

március 15.      péntek                          1848-as Forradalom ünnepe

április 19.        péntek                          Nagypéntek

április 22.        hétfő                            Húsvét hétfő

május 1.           szerda                          Munka ünnep

június 10.        hétfő                            Pünkösd hétfő

augusztus 20.  kedd                            Szent István ünnepe

 

 

 

A szülőkkel történő kapcsolattartás rendje

 

 

Szülői értekezletek 2018.09.10. 17 óra (alsó t.)
2018.09.11. 17 óra (felső t.)
2019.01.07. 17 óra (alsó t.)
2019.01.08. 17 óra (felső t.)
2019.05.13. 17 óra (alsó t.)
2019.05.14. 17 óra (felső t.)
Fogadó órák 2018.10.24.

2018.12.12.

2019.03.27.

Nyílt napok 2018.11.20. (alsó) 2018.11.21.(felső)

 

 

 

 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK

 

 1. Osztályozó értekezletek:
 2. január 25. (péntek 15 óra
 3. június 11. (kedd) 15 óra

 

 1. Félévi nevelőtestületi értekezlet
 2. február 11. (hétfő) 9 óra

Téma: A pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

Felelős: igazgatóhelyettes –Bíró Katalin

 

 1. Tanévzáró tantestületi értekezlet
 2. június 20. (csütörtök) 9 óra

Téma: Az éves pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

Felelős: igazgató – Bódor Istvánné

 

 1. Szakmai, pedagógiai értekezlet
 2. december 21.

Téma: A láthatatlan Isten

Felelős: igazgató, iskolalelkész

 

 1. Munkaközösségi értekezlet: saját munkatervük szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskola ünnepségek

 

 • Veni Sancte, Tanévnyitó szentmise és ünnepély Újtelepi templom
 1. szeptember 1. (szombat) 17 óra

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség vezető

 

 • Te Deum Újtelepi templom
 1. június 14 10 óra

Felelős: hitoktató, iskolalelkész, igazgató, igazgatóhelyettes

 

 • Ballagás
 1. június 15. 10 óra

felelős: igazgató, felsős munkaközösség vezető, osztályfőnökök

 

 • Tanévzáró ünnepség
 1. június 19. (szerda) 17 óra

Felelős: igazgatóhelyettes, felsős munkaközösség vezető

 

 

 

 

 

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző megemlékezések

 

sz. esemény felelős időpont eredményességi mutató
1. Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)
Gyimesi Attila 2018. okóber 5. faliújság
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Verebélyiné Fükő Irén 2018. október 19. ?, iskolai ünnepség

 

3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Gyimesi Attila 2019. február 5. rendhagyó történelem óra 7-8. évfolyam
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Mohácsik Melinda 2019. március 14. ? iskolai ünnepség
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Gyimesi Attila 2019. április 15. filmvetítés
6. A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)
Szabadné Dudás Ildikó 2019. június 4. iskolai esemény

 

 

 

 

 

 

 

Egyházi ünnepek, események

 

 • Kéthetente osztálymise, előre egyeztetett időpontban.

Felelős: igazgató, iskola lelkész, hitoktató, osztályfőnökök, napközis csoportvezetők

 

 • Vízkereszt, Hamvazó szerda, Úr napja szent mise, Szentségimádás, Újtelepi templombúcsú

Hitoktatók, iskolalelkész

 

 • Adventi gyertyagyújtás

Felelős: alsós munkaközösség-vezető

 

 • Lelki nap
 1. december 15. (szombat)
 2. április 16. (kedd)Sportcsarnok tagintézményekkel közösen

Felelős: Igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezetők, hitoktatók, napközis csoportvezetők

 

 • Szent Miklós napi ünnepségek osztályonként
 1. december 6. (csütörtök) 14 óra

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus, osztályfőnökök, osztálytanítók, napközis csoportvezetők

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt rendezvények

 

 • Szent Gellért hét – Családi nap
 1. szeptember 24 – 29.

Felelős: igazgató, hitoktatók, team-tagjai, DÖK munkáját segítő pedagógus, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek

 

 • Magyar Kultúra Napi versmondó és népdaléneklési verseny
 1. január 18. (péntek) 13 óra

Felelős: Munkaközösség vezetők és szaktanárok

 

 • Farsangi karnevál
 1. február 9. (szombat) 14 – 20 óráig

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus, SZMK

Helyszín: Iskolánk tornaterme

 

 • Óvodások fogadása
 1. december 4.

Felelős: alsós munkaközösség vezető, 4. osztályos tanítók

 

 • Anyák napi ünnepségek – osztályonként
 1. április 29 13 – 18 óráig
 2. április 30. 13 – 18 óráig

Felelős: osztályfőnökök

 

 • Zenélő udvar
 1. május 16. (csütörtök)

Hangszereken játszó tanulók bemutatkozása, énekkar, kicsinyek kórusa, szólisták fellépése.

Felelős: ének-zenét tantó pedagógusok

 

 • Tarka-barka est
 1. május 24. (péntek) 18 óra

Művelődési központ

Harmónia művészeti iskola vizsgaelőadása színjáték, néptánc

Felelős: igazgató, 1. osztály osztályfőnöke

 

 • Gyermeknap – tanítás nélküli munkanap a diákönkormányzat szervezésében
 1. június 13. (csütörtök) 8 – 16 óra

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus

 

 • Tanulmányi kirándulások (1 nap)

Osztályonként, a szülőkkel egyeztetett időpontban és helyszínen május hónapban.

Felelős: osztályfőnökök