Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

  Név Munkakör Képzettségek
1. Abriháné Karniczki Csilla tanár magyar-történelem szakos általános iskolai tanár
2. Balogh Zoltán tanár matematika-technika szakos tanár
számítástechnika szakos tanár
(közlekedési ismeretek, műszaki ismeretek, gyakorlat szakos szakoktatói képesítő)
3. Bíró Katalin igazgatóhelyettes általános iskolai tanító /orosz-könyvtár/
4. Bódor Istvánné igazgató matematika-fizika szakos általános iskolai tanár
kémia szakos tanár
közoktatási vezető
5. Bolyhos Izabella tanító tanító /vizuális nevelés/
6. Borbásné Nagy Tünde tanító általános iskolai tanító
7. Csintalanné Magyar Henrietta tanító általános iskolai tanító /természetismeret/

fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

8. Ficsór Nikolett tanító általános iskolai tanító
9. Gyimesi Attila tanár magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

10. Kecskés Tamásné tanító általános iskolai tanító /testnevelés/
11. Kovács Péter tanár érettségi, német nyelvvizsga
12. Magdáné Balázs Edit tanár matematika szakos tanár

kémia szakos tanár

13. Mátyás Ferenc tanár földrajz-testnevelés szakos tanár
14. Mezei-Sinkovics Tímea tanító katekéta-lelkipásztori munkatárs
15. Mohácsik Melinda tanár általános iskolai tanító /vizuális nevelés/
angol nyelv és irodalom szakos tanár
16. Molnárné Gyarmati Szilvia tanár tanító
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

katekéta-lelkipásztori munkatárs

17. Sárándi István tanító tanító
közoktatási vezető
(gyógypedagógiai asszisztens)
18. Szabadné Dudás Ildikó tanár történelem – ének-zene szakos általános iskolai tanár
19. Szedlák Péter tanító általános iskolai tanító /testnevelés/
(oktatási informatikus; mozgásképgyártó-videóműsor-készítő)
20. Szőllősiné Rab Sarolta tanár biológia – földrajz szakos általános iskolai tanár
21. Ungváriné Alexy Andrea tanító általános iskolai tanító /testnevelés/
22. Valovics Anikó tanító általános iskolai tanító
23. Verebélyiné Fükő Irén tanár matematika-kémia szakos általános iskolai tanár
(számítástechnikai szoftver-üzemeltető)

 

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége