Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

  Név Munkakör Képzettségek
1. Abriháné Karniczki Csilla tanár magyar-történelem szakos általános iskolai tanár
2. Árvainé Lassu Rita tanár általános iskolai tanító
német szakos nyelvtanár
3. Balogh Zoltán tanár matematika-technika szakos tanár
számítástechnika szakos tanár
(közlekedési ismeretek, műszaki ismeretek, gyakorlat szakos szakoktatói képesítő)
4. Besenyeiné Zsidai Mónika tanító általános iskolai tanító /ének/
(alapfokú karvezetői)
5. Bíró Katalin igazgatóhelyettes általános iskolai tanító /orosz-könyvtár/
6. Bódor Istvánné igazgató matematika-fizika szakos általános iskolai tanár
kémia szakos tanár
közoktatási vezető
7. Bolyhos Izabella tanító tanító /vizuális nevelés/
8. Borbásné Nagy Tünde tanító általános iskolai tanító
9. Ficsór Nikolett tanító általános iskolai tanító
10. Gyimesi Attila tanár magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

11. Kecskés Tamásné tanító általános iskolai tanító /testnevelés/
12. Kozma Péterné tanító általános iskolai tanító /óvodapedagógia/

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

13. Mátyás Ferenc tanár földrajz-testnevelés szakos tanár
14. Mohácsik Melinda tanár általános iskolai tanító /vizuális nevelés/
angol nyelv és irodalom szakos tanár
15. Molnárné Gyarmati Szilvia tanár tanító
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

katekéta-lelkipásztori munkatárs

16. Sárándi István tanító tanító
közoktatási vezető
(gyógypedagógiai asszisztens)
17. Sinkovics Tímea tanító katekéta-lelkipásztori munkatárs
18. Szabadné Dudás Ildikó tanár történelem – ének-zene szakos általános iskolai tanár
19. Szedlák Péter tanító általános iskolai tanító /testnevelés/
(oktatási informatikus; mozgásképgyártó-videóműsor-készítő)
20. Tajti Ferencné tanító általános iskolai tanító
(oktatási informatikus)
21. Ungváriné Alexy Andrea tanító általános iskolai tanító /testnevelés/
22. Valovics Anikó tanító általános iskolai tanító
23. Verebélyiné Fükő Irén tanár matematika-kémia szakos általános iskolai tanár
(számítástechnikai szoftver-üzemeltető)

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége