Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

  Név Munkakör Képzettségek
1. Abriháné Karniczki Csilla tanár magyar-történelem szakos általános iskolai tanár
2. Balogh Zoltán tanár matematika-technika szakos tanár
számítástechnika szakos tanár
(közlekedési ismeretek, műszaki ismeretek, gyakorlat szakos szakoktatói képesítő)
3. Besenyeiné Zsidai Mónika tanító általános iskolai tanító /ének/
(alapfokú karvezetői)
4. Bíró Katalin igazgatóhelyettes általános iskolai tanító /orosz-könyvtár/
5. Bódor Istvánné igazgató matematika-fizika szakos általános iskolai tanár
kémia szakos tanár
közoktatási vezető
6. Bolyhos Izabella tanító tanító /vizuális nevelés/
7. Borbásné Nagy Tünde tanító általános iskolai tanító
8. Dancz Andrea tanító érettségi, angol nyelvvizsga
9. Ficsór Nikolett tanító általános iskolai tanító
10. Gyimesi Attila tanár magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

11. Kecskés Tamásné tanító általános iskolai tanító /testnevelés/
12. Kovács Péter tanár érettségi, német nyelvvizsga
13. Magdáné Balázs Edit tanár matematika szakos tanár

kémia szakos tanár

14. Mátyás Ferenc tanár földrajz-testnevelés szakos tanár
15. Mezei-Sinkovics Tímea tanító katekéta-lelkipásztori munkatárs
16. Mohácsik Melinda tanár általános iskolai tanító /vizuális nevelés/
angol nyelv és irodalom szakos tanár
17. Molnárné Gyarmati Szilvia tanár tanító
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

katekéta-lelkipásztori munkatárs

18. Sárándi István tanító tanító
közoktatási vezető
(gyógypedagógiai asszisztens)
19. Szabadné Dudás Ildikó tanár történelem – ének-zene szakos általános iskolai tanár
20. Szedlák Péter tanító általános iskolai tanító /testnevelés/
(oktatási informatikus; mozgásképgyártó-videóműsor-készítő)
21. Szőllősiné Rab Sarolta tanár biológia – földrajz szakos általános iskolai tanár
22. Ungváriné Alexy Andrea tanító általános iskolai tanító /testnevelés/
23. Valovics Anikó tanító általános iskolai tanító
24. Verebélyiné Fükő Irén tanár matematika-kémia szakos általános iskolai tanár
(számítástechnikai szoftver-üzemeltető)