A tanórán kívüli egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

A tanórán kívüli egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

Foglalkozás megnevezése Résztvevők Időpont
Ráhangolódás alsó tagozat heti 3-5 óra
Komplex Alapprogram – alprogrami órák

(logikai alapú, életgyakorlat alapú, digitális alapú, művészetalapú, testmozgás alapú)

alsó tagozat heti 1-2 óra
Közösségépítő játékok alsó tagozat hati 1 óra
Kicsinyek kórusa alsó tagozat heti 1 óra
Énekkar felső tagozat heti 2 óra
Tánc szakkör alsó tagozat heti 1 óra
Kézműves szakkör alsó tagozat heti 2 óra
Sakk szakkör felső tagozat heti 1 óra
Sportkör kézilabda 3-8. osztály heti 4 óra
Sportkör labdarúgás 5-8. osztály heti 4 óra
Napközi minden osztály minden nap
Középiskolai felkészítő 8. osztály heti 2 óra
Tehetséggondozás minden osztály heti 1 óra
Felzárkóztató foglalkozás a rászoruló tanulók csoportokban heti 1 – 2