A tanórán kívüli egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

A tanórán kívüli egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei 2020/2021-es tanév

Foglalkozás megnevezése Résztvevők Időpont
Ráhangolódás 1 – 6. osztály heti 2-3 óra
Komplex Alapprogram – alprogrami órák

(logikai alapú, életgyakorlat alapú, digitális alapú, művészetalapú, testmozgás alapú)

1-6. osztály heti 2 óra
Kamara kórus 5. osztály heti 1 óra
Sportkör kézilabda 3-8. osztály heti 1 óra
Sportkör asztalitenisz 7-8. osztály heti 2 óra
Napközi minden osztály minden nap
Kölyökatlétika alsó tagozat heti 2 óra
Gyermekjóga alsó tagozat heti 1 óra
Középiskolai felkészítő 8. osztály heti 2 óra
Tehetséggondozás minden osztály heti 1 óra
Felzárkóztató foglalkozás a rászoruló tanulók csoportokban heti 1 – 2