Gyermekmosoly díj

AZ ÚJTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA

JUTALMAZÁSI SZABÁLYZAT

Az alapított díj neve: „Gyermekmosoly”

  1. A „Gyermekmosoly” az Újtelepi Általános Iskola Diákönkormányzatának hivatalos jutalma.
  2. Az alapítás éve: 2003.
  3. A díj formája: oklevél.
  4. Az adományozhatók köre: a „Gyermekmosoly” – díj odaítélhető bármely felnőtt korú magyar állampolgárnak (természetes személynek), illetve gazdasági vagy egyéb társaságnak (önálló jogi személynek).
  5. A „Gyermekmosoly” – díjat egy-egy személy vagy társaság több alkalommal is megkaphat, ha arra alkalmasnak ítéli a javaslattevők köre, és meg is szavazzák.
  6. A díj odaítélésének főbb szempontjai: a tanulók, illetve az iskola közvetlen környezetének a javítása, szépítése. Közreműködés az iskolai programok megvalósításában. Nagyobb értékű vagy rendszeres adományok segítségével az iskola tárgyi eszközeinek a fejlesztése.
  7. A javaslattevők köre: az iskola 3-8. osztályos tanulói.
  8. A javaslattétel formája: szavazólap. A szavazólapon szerepeltetni kell a javasolt természetes vagy jogi személy nevét, valamint azt is, hogy milyen indokkal került jelölésre. Az osztályonkénti szavazatokat az osztályfőnökök és a diákönkormányzat tagjai összesítik. A végleges döntést az Újtelepi Általános Iskola Diákönkormányzata hozza meg minden tanév május 31-ig.
  9. A díj átadása: a tanévzáró ünnepélyen az intézmény igazgatója és a diákönkormányzat elnöke és a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus közösen adják át.

Heves, 2003. szeptember 1.

(kép hamarosan)

Sallai Ferencné (2014)


Bíró Katalin (2013)


Grimplinyi Sándor (2012)


 

Abriháné Karniczki Csilla 2011

Szőllősiné Rab Sarolta 2011


Csibiné Tóth Judit (2010)


Besenyei Csaba (2009)


Verebélyiné Fükő Irén (2008)


Szabadné Dudás Ildikó (2007)


Balázs Józsefné (2006)


Árvai Istvánné (2005)


Juhász István (2004)