Egy rendhagyó nap a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában 2019. március 22.

Iskolánk elkötelezett híve a környezetvédelemnek, a teremtett világ védelmének. Ezért minden évben egy napon kiemelten e köré szervezzük tevékenységünket. Ebben a tanévben ez egybeesett a Víz világnapjával, a Fenntarthatósági témahéttel, valamint jelentős egyházi ünnepünkkel, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepével is.

Választásunk nem véletlenül erre a napra esett, hiszen a keresztények számára a víz a megtisztulás és az élet alapvető elemét jelenti. A keresztség az újjászületés szentsége, a halhatatlan élet áldott forrása.

Az egész napos program „villámcsődülettel” kezdődött, diákjaink a 8. osztályos tanulók előadásában olyan verseket hallhattak, melyben a víz kapta a főszerepet. Ezt követően Ferenc pápa Áldott légy (Laudato si’) kezdetű, az Isten által teremtett világ gondozásáról szóló enciklikájának egy részlete került felolvasásra.

A délelőtt folyamán a 7. és 8. osztályos tanulók az erdőtelki Arborétumba tettek kirándulást.

Az Eszterházy Egyetem oktatói az érdeklődők számára hirdették meg a délelőtti programot, melyen, három helyszínen, érdekes kísérleteket mutattak be, és interaktív foglalkozásokat tartottak az Arborétumba látogató diákoknak, érdeklődőknek.

Az első állomáson a hazai vizeink élővilágáról és az akvarisztika aktuális kérdéseiről esett szó. Sok képpel és játékos feladattal vonta be tanár úr tanítványinkat a foglalkozásba. Egy kis séta után a második helyszínen a „főszereplő” a nitrogén volt. A Varázstorony oktatói mutattak be érdekes fizikai és kémiai kísérleteket. Az érdekfeszítő foglalkozás után az Arborétum kis tavához sétáltunk, ahol a mesterségesen kialakított szigeten az élettani tanszék tanára gyűjtő feladatot adott a gyerekeknek. Egy kis háló segítségével kisvödrökbe kellett a tóból különböző kis lárvákat, élő organizmusokat gyűjteni, majd közösen elemeztük a vödrök tartalmát.

Az itthon maradó gyermekek számára a vizet népszerűsítő programok tarkították a délelőtti programot. Keresztrejtvényeket, érdekes feladatokat oldottak meg, rajzokat készítettek, „újraálmodták” a háztartásban felhalmozott hulladékokat.

A délutáni programokat közös imádsággal nyitottuk meg. Iskolánk lelki vezetője, Nagy István atya Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz című művét olvasta fel, majd ehhez kapcsolódó gondolatait osztotta meg velünk. Rávilágított beszédében, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az embert, kire rábízta annak megóvását. Ezért az ember felelőssége a világ gondozása, Istentől kapott feladata, hogy megőrizze és fejlessze azt a természetet, amelyet Isten állandó gondoskodásban részesít. A kereszténység ezzel a felelősséggel viszonyul a teremtett világhoz. A felebaráti szeretet megjelenési formája az is, ha valaki odafigyel arra a környezetre, amelyben nemcsak ő, hanem testvérei is élnek.

Az alsó tagozatos diákok a saját termüket és a folyosókat takarították, dekorálták. Az ötödikesek az újtelepi templom melletti feszületet és annak környékét tették rendbe. Virágot ültettek, gyomláltak, szemetet szedtek. Óriási örömünkre sok szülő is részt vett az akciónkban. Nagy lelkesedéssel festették az iskola belső udvarán álló padokat, asztalokat. Muskátlikat, árvácskákat ültettek ládákba és az előkertbe. Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni érte.

A hatodik osztály az óvoda előtt lévő buszmegállót és a környező utcákat szabadították meg a szeméttől. A hetedik és nyolcadikosok a templom előtti árkot kapálták, gyomlálták, szépítették.

A felső tagozat néhány tanulója játékos vetélkedőn vett részt. A téma a „Víz” volt, melyhez a feladatokat a 8. osztály tanulói állították össze.

A munkában elfáradt gyermekeket, szülőket, pedagógusokat felfrissülésül pizza és limonádé várta.

Célunk az volt, hogy tetteinkkel a teremtett világ javát szolgáljuk, még szebbé tegyük azt. A nap végére, az összefogás és a szorgos kezek munkája eredményeként, egy megújult környezet tárult a szemünk elé. Jó érzés volt látni a segítőkészség, felebaráti szeretetet és a tenni akarás minden apró mozzanatát.