Katasztrófavédelmi Tematikus Nap 2018

2018.október 13-án rendeztük meg iskolánkban a már hagyományosnak mondható Katasztrófavédelmi Napot. Az előző évben megszerzett ismeretekre építve, előtérbe helyezve a gyakorlati tudnivalókat, s építve a tanulók versenyszellemére igyekeztünk egy igen tartalmas délelőttöt megszervezni.

A délelőtt két részre oszlott: külön tevékenykedtek az alsósok és a felső tagozatos tanulók. Magda István alezredes úr, a Katasztrófavédelmi Törzs munkatársa különböző egyéni védőfelszereléseket mutatott be a tanulóknak. A gyerekek felpróbálhatták a sisakokat, a gázálarcokat, kámzsákat, magukra ölthették a vegyvédelmi felszerelést. Aki elég nagy volt hozzá, az igen súlyos oxigénpalackot és tartozékait is felpróbálhatta. A bemutató során a tanulók megismerhették ezen eszközök felhasználási területeit, és megtudhatták miért fontos és elengedhetetlen ezek használata a tűzoltók mindennapi tevékenysége során.

Az iskolánk udvarán eközben a Hevesi Katasztrófavédelmi Őrs munkatársai Molnár Roland tűzoltó százados őrsparancsnok vezetésével „gyakorlati oktatáson” vettek részt. Az osztályok kipróbálhatták a puttonyfecskendő használatát, a sötét labirintusban való tájékozódást, a tömlők kigurítását és fecskendők csatlakoztatását, a mentőkötél felszedését, a veszélyes anyagok osztályozását. Játékos feladat is akadt: 4 tanuló 1 sítalpon hogyan tud haladni anélkül, hogy elesne.

A délelőtt során tanulók játékos módon sajátították el az élet és vagyonmentéshez szükséges alapismereteket, s nem utolsó sorban jól is érezték magukat. Köszönettel tartozunk a megvalósításért a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és a Hevesi Katasztrófavédelmi Őrsnek.

Sárándi István

Katasztrófavédelmi felelős

november 21, 2018