Két ünnep egy alkalom

Jubileumi tanévnyitó ünnepély a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában

 

„És beszéld el fiadnak azon a napon…”  (2Móz 13,8)

Ezt parancsolja az Örökkévaló Izrael népének, hogy a feledés homályába ne merüljön a múlt és vele együtt a közösség története. Talán, akaratlanul is ez járhatott a fejünkben már tizenöt évvel ezelőtt is, amikor elkezdtük megörökíteni iskolánk történelmét a kezdetektől napjainkig. És ez volt most is a vezérlő gondolatunk: emlékezetessé tenni iskolánk alapításának kilencvenedik évfordulóját, és azt, hogy öt évvel ezelőtt lettünk újra katolikus iskola az Egri Főegyházmegye fenntartásában, hála és köszönet érte Dr. Ternyák Csaba érsek atyának. Azt is mondhatjuk, iskolánk visszatért a gyökereihez. Hiszen 1928. szeptember 1-jén a mostanihoz hasonlóan katolikus elemi iskolaként kezdte meg működését intézményünk, szolgálva ezzel az Újtelepen élő családokat. Nem véletlenül az ünnepi dekorációban is kiemelt szerepet szántunk ennek a két évszámnak, melyeket az odaillő fényképekből raktunk ki nagy méretben, hogy megcsodálható és megörökíthető emlék legyen mindenki számára a múlt e kicsi, időből kimetszett szelete.

Nagy örömet jelentett a számunkra, hogy sokan elfogadták az iskola nevében Bódor Istvánné igazgató asszony meghívását, és jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Volt kollégáinkat, tanítványainkat, továbbá intézmények, települések vezetőit, az iskolát segítő, támogató barátokat tudhattuk a közönség soraiban a jelenkor generációi mellett. Kiemelten is köszönjük, hogy fenntartónk, az Egri Főegyházmegye nevében Dr. Ternyák Csaba érsek atya és Dr. Németh Zoltán, az EKIF Oktatási Osztály vezetője is velünk együtt ünnepelt. Érsek atya a szentmisén elmondott beszédében főként a diákokhoz szólt, és Isten kiáradó szeretetéről beszélt nekik, melynek tanítványaink is részesei. A tanévnyitón pedig köszönetét és elismerését fejezte ki e csodálatos alkalom megszervezéséért.

A 90. tanévet ünnepélyesen Bódor Istvánné igazgató asszony nyitotta meg. Tanévnyitó beszédében köszönetet mondott a sok támogatásért, mert ezek által lehetővé vált iskolánk további fejlesztése, állagmegóvása. Elhangzott, hogy szeptember 1-jétől a boconádi tagóvodával bővült intézményünk hálózata, így a katolikus nevelést már kisgyermekkorban elkezdhetjük. Így intézményünk hivatalos neve e naptól Szen Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Továbbá a diákok a számukra legfontosabb információkat is megtudhatták. A jövőnket illetően nagy reményeket fűzünk az „Élménysuli” programhoz, mely a munkánk színesebbé tétele mellett a gyermekeinknek is újszerű tananyag-megközelítést jelent.

Köszönet illeti Szőllősiné Rab Sarolta címzetes igazgató asszonyt, aki az előkészítő munkálatok során pontosan megtervezve, hatékonyan koordinálta a belső teamek munkáját. A tanévnyitó ünnepélyen pedig rendkívüli finomsággal és átéléssel idézte fel az újtelepi iskola csodálatos múltját. Mottója Mózes ötödik könyvének idézete volt: „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened” (5Móz 8,2). Emelte az ünnepély fényét az az elismerés is, melyet négy évtizedes munkásságának elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztere adományozott számára és Bódor Istvánné igazgató asszony adott át vastaps kíséretében.

Jubileumi ünnepségünk bensőséges pillanatait ajándékokkal tettük maradandóvá Lassu Imre művész úr, a népművészet hevesi mestere keze munkája által. A tanulóink a mindennapokban is hordhatják nyakukban az évszámos feszületet, mely nemcsak kereszténységük látható jele, de szép emléke is ennek a napnak, hogy ők annak idején, a kilencvenedik jubileum évében a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai voltak.

Hálásak vagyunk vendégművészeinknek is, jelesül a zeneiskola pedagógusainak (Majtényi Laura, Nagyné Gulyás Katalin, Bárány Csilla), akik Magyar vagyok címmel egy csodálatos zeneművet adtak elő, nem kevés érzelemmel, fokozva az este hangulatát.

Végül, de nem utolsósorban az ünnepélyünk záróakkordját említem meg, a Halleluját. Halleluja, a Magyar Katolikus Lexikon értelmezése szerint héber eredetű szó, kifejezés. Magyarul annyit tesz:’Dicsérjétek az Urat!’ Az eseményhez illően kilencventagú alkalmi kórus vállalkozott az előadásra, mely diákjainkból, egykori tanítványainkból, szülőkből, nagyszülőkből, kollégáinkból, volt pedagógusainkból és önként vállalkozókból állt. Jelképesen e kilencven emberben, e kilencven lélekben ott állt az iskola és Újtelep kilenc évtizede és annak történelme is a hallgatóság előtt. A rendhagyó énekkart a Szent Gellért-díj ezüst fokozatával kitüntetett Szabadné Dudás Ildikó kolléganőnk vezényelte. Csodálatos volt, miként az egész délutáni, majd estébe nyúló rendezvény is!

Mozaikok, pillanatképek, amiket felidéztem 2018. szeptember 1-jének napjáról. De talán bepillantást engedett kis közösségünk belső életébe, melyet örömmel osztunk meg minden érdeklődővel. Magunknak – Heves város köznevelési intézményeinek részeként – azt kívánhatjuk, hogy még sok ilyen szép alkalmunk legyen, ahol demonstrálhatjuk, jó közösség vagyunk, eredményesen dolgozunk, megbecsülik munkánkat! Mindenkinek sikerekben gazdag, eredményes új tanévet kívánunk! Ilyen szép és emelkedett alkalom pedig legközelebb tíz év múlva lesz esedékes, a századik évfordulónkon!

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda közössége nevében írta:

                                                                                             Gyimesi Attila történelemtanár