Védőszentek ünnepe

Szent Imre herceg

A székesfehérvári Szent Imre-templom.

 

A hagyomány szerint az egykor a templom helyén álló palotában született a herceg.

November 5., Szent Imre herceg napja

     A 6. osztály védőszentjére, Imre hercegre emlékeztünk az őszi szünet utáni 1. órában. A foglalkozáson Szalai József diakónus úr segítségével fölidéztük a Szent életű herceg rövid életének főbb állomásait. Egy kisfilm is segített mindebben.

A magyar herceg 1031-ben, vadászat közben halt meg, a feltételezések szerint Biharban. Mivel ekkor 24 éves volt, valószínűleg 1007-ben születhetett az első magyar király, Szent István, és Gizella királyné fia. Mivel a magyar trón egyedüli várományosa volt, szülei nagy gondot fordítottak nevelésére.

1015-ben Imre herceg oktatását átvette Gellért püspök, aki Velencéből a Szentföld felé tartva I. István udvarába került Győrszentmártonon a mai Pannonhalmán, és a királyfi mellett maradt, eredeti szándékától eltérően.

Gellért püspök hét éven keresztül tanította Imre herceget latinra, elvégeztette vele a kor legmagasabb iskolai fokozatait, a triviumot és quadriviumot. A tudományok mellett a vallásba, valamint  papi élet rejtelmeibe is beavatta. VII. Gergely pápa 1083november 4-én I. Istvánnal és Gellért püspökkel együtt szentté avatta. Ünnepe: november 5.

Az óra végén egy szép himnusz megtanulásával zártuk le a megemlékezést.

Szabadné Dudás Ildikó, a 6. o. osztályfőnöke

November 19.

Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231)

A legenda szerint rózsává változott mikor atyja kérdőre vonta a szegényeknek a kötényében vitt alamizsna miatt. Szalai József diakónus az idén is nagy lelkesedéssel készült a 4. osztályosok védőszentjének ünnepére. Most Szent Erzsébet életéről szóló filmet néztünk meg.

 Erzsébet napja:

Időjárásjósló nap is volt, ha ezen a napon havazik, úgy mondták: Erzsébet megrázta pendelyét.
Ez a nap az őszi munkák zárónapja.

november 30, 2017