Közösségi fórum Böjte Csabával

Szeptember első hetében a hevesi Keresztelő Szent János Plébániára látogatott Böjte Csaba ferences rendi szerzetes atya, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Közösségi fórumon, több generációt érintő kérdésekre igyekezett válaszolni, például gyermeknevelés, párválasztás, felebaráti szeretet gyakorlása, háborúk- keresztényüldözés.

Az atya előadásában kiemelte a Szeretet parancs fontosságát: „Szeresd Uradat Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből  és minden erődből. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”

Felhívta figyelmünket, többek között arra, hogy legnagyobb értékeink a gyermekek, hiszen valamennyien Isten drága ajándékai. Az atya szerint akár egy szülő vagy pedagógus legfőbb feladata „kiszedni a magból a hatalmas tölgyet, vagyis hogy felszínre hozza a gyermekben megbúvó értékeket, tehetséget”. Ezt a munkát azonban nem erővel, hanem türelemmel és szeretettel kell végezni: így a gyermek „magától fog kivirágozni”. A felebaráti, embertársi szeretet gyakorlása is fontos feladatunk a mindennapokban- emelte ki az atya. Példaként állította elénk Jézust, aki Péter apostolra bízta Egyházát bűnössége ellenére is. Nem tartott haragot, nem kérte számon Pétert gyengesége miatt, hanem bizalomra buzdította Őbenne, szeretettel fordult felé. Ha ezt a földön minden ember gyakorolná, nem lenne gyűlölet, harag, ellenszenv, háború- mondta az atya. Előadását saját élményeivel, gyakorlati tapasztalataival színesítette. A jelenlevők kérdéseire tapasztalatai és tudása alapján kimerítő válaszokat adott. A közösségi fórum után közös szentmisén vettünk részt a templomban.

Prédikációjának bevezető gondolataiban kiemelte a ferences pap, az első parancsolatot: „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Erre irányítja a figyelmünket a 2017-re meghirdetett Szent László-év is, amely lehetőséget ad számunkra, hogy megismerjük a Szent István király utáni „második országalapító” mély istenkapcsolatát, elévülhetetlen érdemeit. Csaba testvér arra buzdított bennünket, hogy ennek okán, is mint örökséget, vegyük komolyan a magyar uralkodó emlékét, és kérjük őt, hogy vezessen bennünket a boldogságra vezető parancsolatok útján. Szent László király három ajándékát kérte a jelenlévők számára. „Szent László életéből a bátorság kegyelme az első ajándék. László király példaképe Jézus Krisztus volt. Alázattal és szeretettel bátran szembement a kihívásokkal és megvívta csatáit. Harmadik jelentős erénye pedig az Istenbe vetett bizalom– mutatott rá a ferences szerzetes.

A szentmise záró áldását követően, plébániánkon agapéval, szeretete lakomával vártuk Csaba testvért és „gyermekeit”. A vacsora előtt a gyermekeknek átadtuk egyházközségünk adományait, melyet kitörő örömmel fogadtak. Az este kötetlen beszélgetéssel, jó hangulatban telt. Megtisztelő volt számunkra, hogy az atya egy közös zarándoklatra invitált minket a későbbiekben.

szeptember 16, 2017