Ballagás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában

2017.június 17-én 10 órakor szólalt meg utoljára a csengő a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola nyolcadikosai számára.

A diákok a jól ismert ballagási dallamokat dúdolva sétáltak körbe az iskolán. Az ünnepi műsor róluk szólt, nekik szólt, de minden jelen lévő vendég jóleső szívdobogással, meghatottsággal hallgathatta. Elköszöntek az iskolától, tanáraiktól, diáktársaiktól és szüleiknek is köszönetet mondtak áldozatos munkájukért.

Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész, aki személyesen adta át alkotását, a Balassi-emlékplakettet Kovács Eszter Alina ballagó diáknak, kimagasló érdemeiért a magyar nyelv ápolása terén.

Ugyancsak elfogadta meghívásunkat Árvai István az Uni Base Kft. ügyvezető igazgatója, akinek köszönhetően a legjobban tanuló és sportoló diák – ebben az évben Csáki Marcell József – átvehette értékes ajándékát.

A meghívott vendégek között foglalt helyet továbbá Nagy István plébános úr, iskolalelkész, Svoóbné Lénárt Ágnes, az Eötvös József Református Oktatási Központ igazgatóhelyettese, Erdészné Turcsányi Katalin, a Harmónia Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, Kisné Menyhárt Adél SZMK elnök.

Bódor Istvánné igazgató asszony búcsúztató beszédében egyenként méltatta a végzős diákok egyéniségét és érdemeiket., melynek során elismerést kapott még Juhász Janka, aki a nyolc év során végig kitűnő eredményt ért el, és ezzel az iskola dicsőségei közé került; Tajti Péter a természettudományok terén nyújtott kiemelkedő eredményeiért; Mátyus Krisztina példaértékű hitéleti tevékenységéért.

A szülőkhöz szólva kiemelte, hogy „Az Önök legféltettebb kincsei ülnek most itt, Őket köszönti az egész iskola, a rokonok, a barátok. Köszönjük Önöknek, hogy ránk bízták gyermekeik nevelését, oktatását. Szívből remélem, hogy ezt soha nem bánták meg, és szép emlékeket őriznek meg az iskolával és az itt folyó munkával kapcsolatban.”

Gondolatait az alábbi idézettel zárta:

„Egymás kegyelméből élünk! Merj nagylelkű, gyengéd, odaadó, szerető szívvel élni! Tudom, hogy hatalmas bátorságra van hozzá szükség, majdnem vakmerőségre! Ha mered így élni az életedet, az élet kivirágzik körülötted! Nincs szükséged ehhez sem pénzre, sem diplomára, sem aranyra, sem földi javakra… csak szívre, bátorságra és tudásra!

E gondolatok jegyében útjára bocsátom a 2017-es év búcsúzó osztályát! „

 

június 26, 2017