MÁJUSI PROGRAMOK A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ISKOLÁBAN

Ez a május különös hónap. Érdemes elgondolkodni néha azon, hogy a tavaszi virágzás, az éledés vagy újraéledés szép hónapjához mennyi érzelem társul, és hogy az emberi életnek milyen sok köze van a természet törvényeihez. A május mindenképpen ünnepi hónap, gazdagabb érzésekkel, a kisebb-nagyobb közösségek programjaival, hagyományaival.

 „A hagyomány mélységes mély kút: az emberi élet forrása. Az ember csak e kút vizével betöltekezve lehet azzá, amivé lennie kell.”– írja Végh Attila. E gondolat meghatározza az iskolánkban kialakított tradíciókat.

A hónap első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat. Minden osztály ekkor köszönti szeretteit hangulatos, néha bizony könnyeket fakasztó műsorával anyák napja alkalmából.

Húsz éves hagyomány továbbá, hogy minden tanévben ekkor kerül megrendezésre a Zenélő udvar elnevezésű programunk, melynek célja, hogy bemutatkozzanak azok a tehetséges diákok, akik szépen énekelnek, kórustagok, hangszeren tanulnak vagy szakköri órán tánccal foglalkoznak. A méltán népszerű, hangulatos rendezvényre nemcsak az iskolában tanuló gyermekek szülei, de még a környéken lakók is szívesen eljönnek.

Színvonalas rendezvényünk lehetőséget biztosít még a városban működő zeneiskola növendékeinek és a magántanítványok bemutatkozására is. Az idén Fodor Anikó 7.osztályos tanulónk, mint műsorvezető mutatta be fellépőinket.

A Kicsinyek Kórusa vidám dalokat adott elő, majd felléptek az alsós táncszakkörösök, akiket Ungváriné Alexy Andrea készített fel.  A felsős tanulókból álló kórus dalcsokra zárta rendezvényünket, közben pedig zeneiskolás tanulóink mutatkoztak be.

Zongorát Tóth Krisztina, Gyarmati Zsófia, Misi Laura Kimberli, Patkovics Dóra; trombitát Tóth Balázs és Forrai Bence; szintetizátort Gulyás Liliána, Richter Milán; gitárt Berta József, Besenyei Panna Orsolya, Pikula Máté; hegedűt Kovács Veronika, Fodor Anikó, Kovács Eszter; fuvolát Csernei Fanni, Magyar Gréta szólaltatott meg.

Új színfoltként klasszikus kamarazenét adott elő fuvolán Sárándi Petra és szintetizátoron Gócza Boglárka, Besenyei Csenge, Kukoly Fanni és  Lólé József.

Szabadné Dudás Ildikó és Besenyeiné Zsidai Mónika a szervezők és kórusvezetők bíznak a felnövekvő nemzedékek további érdeklődésében, a jövő nemzedék muzikális tehetségében, akik jó példát mutatnak a szabadidő hasznos eltöltésére.

A május hónapot a Tarkabarka est zárja, melynek mottója: „Legyetek derűsek,…” (Szent II. János Pál)

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola közössége 2017. május 26-án, pénteken 18 órai kezdettel tartotta a már közel negyedszázados hagyománynak mondható kulturális programját ezúttal is a városi művelődési központ színpadán. Köszönet a lehetőségért a művelődési ház munkatársainak, technikus kollégáinak!

A Tarkabarka Est rendezvény ötlete anno a rendszerváltás utáni években fogalmazódott meg. A korábbi kulturális bemutatók, seregszemlék sajátos utódaként. A kilencvenes évek elején, 1993-ban a tanév vége közeledtével került bemutatásra az akkori 3. Számú Általános Iskola tornatermében A lusta kisrigó című mesejáték, melyet Besenyeiné Zsidai Mónika kolléganőnk rendezett színpadra. Óriási közönségsikert aratott a darab, és szinte rögtön elhatároztuk, hogy legyen folytatása ennek a nemes kezdeményezésnek. Ettől kezdve minden tanévet egy nagyobb lélegzetű színdarab bemutatójával fejeztük be. Amikor nem volt ilyen, akkor az év legjobb kulturális produkcióiból állítottunk össze egy egész estét betöltő egyveleget. Az ezredfordulót követően már igazi színházi körülmények között a művelődési ház színpadán léphettek fel tanítványaink a nagyérdemű közönség előtt. Ennek a hagyománysorozatnak lett aztán a része a kis elsősök bemutatkozása, valamint a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola létrejöttével a színjátszó tanszak alsós és felsős vizsgabemutatói. Egyházi iskolává válásunk után is megtartottuk ezt a szép rendezvényt, hiszen mind tartalmában, mind pedig szellemiségében jól illeszkedik a kereszténység értékeihez. Bízunk benne, hogy még hosszú évekig szervezhetjük a Tarkabarka Estjeinket!

Az idei előadás díszvendégei között foglalt helyet a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola vezetése: Ódor Klára igazgató asszony és Erdészné Turcsányi Katalin igazgatóhelyettes, továbbá Halassy Csilla szobrászművész, a Csillagbojtár Kft. ügyvezető igazgatója, Kissné Menyhárt Adél, a Szülői Munkaközösség elnöke és a tagintézmények vezetői, képviselői.

A protokoll és a formaságok iskolánk lelkésze, Nagy István plébános úr imádságos gondolatai tették méltóságteljesebbé, áldottá a rendezvényt.

Az aktuális információk közlését követően először iskolánk kis elsősei adták elő produkciójukat, melyre nagy izgalommal készültek. Műsorukat a régi falusi élet ihlette, amikor a legnagyobb ünnep a mennyegző volt a faluban. Ilyenkor az egész közösség összegyűlt. Nagy élményt jelentettek számukra a titokzatos szertartások, a változó szereplők, a cifra szövegek és dalok világa. A műsort Kecskés Tamásné és Besenyeiné Zsidai Mónika tanító nénik, valamint Suhaj Zoltán néptáncpedagógus tanította be.

A nagysikerű előadás után után iskolánk legfiatalabb polgárai ünnepélyesen fogadalmat is tettek, melynek szövegét Kovács Eszter 8. osztályos tanuló olvasta fel. Ezután Bódor Istvánné igazgató asszony vezetésével az osztálytanítók feltűzték iskolánk jelvényét a kicsiknek. Köszönet a kitűzőkért Báder Miklósné igazgató asszonynak és a Háziipari Szövetkezet dolgozóinak!

Az est programja színdarabbal folytatódott. A Harmónia AMI alsós színjátszó tanszakának vizsgaelőadása, egy pünkösdölő következett dalokkal, versekkel. A felkészítőjük Abriháné Karniczki Csilla volt.

A szünet előtt hangulatos zenés-táncos produkció zárta az első részt iskolánk alsós táncszakköre és Unváriné Alexy Andrea tanítónő jóvoltából. Ezúttal egy modern tánckoreográfiát láthattunk, hallhattunk.

A színpad átrendezése után ismét igazi teátrumi élményben volt része a nagyérdemű közönségnek. Fésűs Éva: A palacsintás király című mesejátékát a felsős színjátszó tanszak diákszínészei mutatták be. Az előttünk megjelenő mesei világ mégis valóságos mondanivalót tartalmazott, mely az igazság és az igazságtalanság, a jóság és az erkölcstelenség, a mérték és a mértéktelenség ellentét párjaiban elevenedett meg. Ezt a színdarabot is Abriháné Karniczki Csilla rendezte és alkalmazta színpadra. Az ének és a koreográfia Szabadné Dudás Ildikó tanárnő, a háttér Szabari Zoltán kolléga munkája volt. Az előadást követően a színjátszó gyerekek minden jelenlévőt palcsintával kínáltak meg.

Az est programját Bódor Istvánné igazgató asszony zárta köszönő szavaival.

Köszönet a szereplőknek, a felkészítő kollégáknak, a támogatóinknak a csodálatos műsorért!

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola közössége nevében:

Gyimesi Attila és Kozma Péterné