Bérmálkozás, Elsőáldozás

Egy hét eltéréssel két ünnep is zajlott a Keresztelő Szent János Római Katolikus templomban. Május 14-én 27 fiatal kérte a bérmálás szentségének kiszolgáltatását a Hevesi Római Katolikus Egyházközségben. Nagy István atya és a plébánia hitoktatói, áldozatos munkával és imádságaikkal kísérték a szentségre készülő fiatalokat az iskolai és plébániai hittanórákon keresztül, hogy áhítatos lélekkel várják a felnőtté válás szentségének vételét. Az ünnepi szentmisét és a bérmálás szentségének kiszolgáltatását dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora végezte, aki – mint elmondta – mindig szívesen látogat el templomunkba. Az atya prédikációjában a keresztény élet fontosságáról beszélt a fiataloknak, valamint Isten Lelkének formáló és megerősítő kegyelméről. A homíliát követően papi kézföltételével és az egyház szent olajával, a krizmával elvégezte a bérmálás szertartását.

Május 21-én 26 családdal ünnepelt együtt templomunk hívő népe. A kisiskolások az elmúlt hónapokban szintén szentségi felkészítőn vettek részt, a katolikus hit tanításait megismerve közeledtek az Oltáriszentség misztériumához. Május 3. vasárnapján ünnepi szentmise keretében, megtisztult lélekkel fogadták szent színekben jelenlévő Jézus Krisztust.

Kísérjük imádságainkkal, hogy a beavató szentségekben részesülő fiatalokban Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett bennük.

További fényképek a plébánia honlapján megtekinthetőek: heves.plebania.hu