Lelki nap a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában

Lelki nap a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában
2017.április 11.

A katolikus iskolák egyik legnemesebb küldetése a lelki élet ápolása, gondozása, az egymásra figyelés erősítése, egymás elfogadása, segítségnyújtás a rászorulóknak.

E feladat megvalósításához ad lehetőséget a lelki nap, melyet egy tanévben két alkalommal szervezünk a gyermekek és a pedagógusok számára, karácsonyhoz és húsvéthoz kapcsolódóan.

Az idei húsvéti lelki nap különleges lehetőséget teremtett arra, hogy a fentebbi célokat meg tudjuk valósítani, hiszen valamennyi iskolánk közösen vett részt ezen. Több, mint 500 diák találkozott a hevesi Városi Sport- és Rendezvénycsarnokban e szép tavaszi napon. Hevesről, Pélyről, Boconádról és Tarnaszentmiklósról érkeztek a gyerekek, hogy együtt, közösen ünnepeljék a húsvétot, mint a katolikus egyház legnagyobb, legfelemelőbb ünnepét. Megtisztelte rendezvényünket Heves város polgármestere, Sveiczer Sándor úr is.

A katolikus iskola szellemisége értelmében azonban a nap kiemelt történései az egyházi eseményekhez kapcsolódtak. Ünnepi szentmisével kezdődött a nap, melynek érdekessége volt maga a helyszín, egy sportcsarnok, ill. a misét celebráló iskolalelkészek száma, hiszen nem mindennapi esemény, hogy egyszerre három iskolalelkész misézzen.

A Passiójátékot hagyományosan a hevesi Harmónia színjátszó csoport tagjai mutatták be. Jézus szenvedéstörténetét síri csendbe figyelte, hallgatta a közönség.

Próbáltunk olyan lehetőségeket biztosítani a diákok számára, melyben mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb álló tevékenységet. A mozgástól kezdve a kézművességig, kosárfonásig, a dal és tánctanuláson át, vetélkedőkön, dramatikus, játékos feladatokon keresztül biztosítottunk színvonalas programot a gyerekek számára. Figyeltünk arra is, hogy valamennyi foglalkozáson a különböző településen élő tanulók találkozhassanak, ismerkedhessenek egymással.

A nap zárásaként valódi lelki feltöltődést nyújtott számunkra a nagykörűi Petrovay György Katolikus Általános Iskola énekkarának hangversenye, akik repertoárja egyházi dalokból, modern dallamokból állt. Előadásuk végén a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola teljes tanulói létszámával énekeltek együtt.

Felemelő érzés volt látni és hallani, ahogy közel 600 ember egyszerre énekel, egyszerre éli át azt, hogy mi egy közösségbe tartozunk, hogy céljaink és feladataink is egyek.

A rendezvény sikere csak az összefogás, az egymás segítése által valósulhatott meg.

Szeretném megköszönni azt a hihetetlen közösségvállalást, amelyet a pedagóguskollégák tanúsítottak, szervezték a programot, felügyelték a gyerekeket, tízóraiztattak.

Szeretném megköszönni támogatóinknak, segítőinknek, akik hittek rendezvényünk sikerében és önzetlenül támogatták azt. A Városi Sport- és Rendezvénycsarnoknak a helyszín biztosításáért, a Juventus Panoráma Kft.-nek az étkezés biztosításáért, a hevesi Praxisközösség munkatársainak, akik a gyermekek számára egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztatókat, és nem mellékesen egészséges italokat készítettek, a Harmónia Művészeti Iskolának, akik segítettek a programok lebonyolításában.

A húsvéti lelki napi programunk nem valósulhatott volna meg e teljes összefogás nélkül.

Az emberhez méltó jövő függ attól, hogy bizakodó lélekkel közeledünk egymáshoz és fordulunk a világhoz, amelyben élünk”- mondta Kozma Imre atya.

Ferenc pápa is azt mondja, hogy mi tudunk egy utat, amit Jézus megmutatott, és ha ezen az úton járunk, boldogok leszünk, de nemcsak mi, hanem velünk együtt mindenki. Ez az út a szeretet útja, a másik megbecsülésének útja, az igazság szeretetben való megélésének az útja. És azt látom, erre nagy szükség van, az acsarkodás helyett szeretetre kell tanítani minden embert. Ha ezt tudjuk jól, ha ennek megtaláljuk a formáját, az iskolában, az életben, az emberi kapcsolatainkban, akkor megtaláltuk a húsvét üzenetét.

Mert „ A szeretet a Teremtő szándékának megértése” (Oravecz Imre).