„Katolikus keresztény szellemiségű nevelés és oktatás lehetőségei napjainkban” (2017.02.17.)

„Legyünk az áldás emberei a legnehezebb helyzetekben is!”

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

Emlékezetes és lélekemelő nevelőtestületi értekezleten vehettek részt a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tantestületének és tagintézményeinek pedagógusai 2017. február 17-én, pénteken délelőtt.  Az összejövetel témája a „Katolikus keresztény szellemiségű nevelés és oktatás lehetőségei napjainkban” címet kapta. A felkért előadó pedig Tokár Imre P. János OFM atya, a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetője volt.
A rendezvény elején az egybegyűlteket Bódor Istvánné igazgató asszony köszöntötte. Megnyitójában kiemelte a téma fontosságát és időszerűségét. A lelki ráhangolódást és reggeli imát Nagy István plébános úr vezetésével mondták el a jelenlévők.

János atya rendkívül színes, élvezetes előadói stílusa rögtön magával ragadta a hallgatóságot. Gondolatmenetét a kivetített diák idézetei, bölcsességei tették szemléletessé. Jelen tudósítás főcíme is János atya egyik gondolatából származik.

Előadását a témához igazodva három részre tagolta, mottóként használva XIV. Benedek pápa szép gondolatát, mely szerint „Ajándékozzátok magatokat Jézusnak!”

Az első részben a hitélet került előtérbe: Olvadjatok bele a szentség törvényébe! – címmel. Georges Bernanos francia írótól idézve, hogy nem a világ kapta Krisztust, hanem mi! És ha a hit lanyhul, a hibát magunkban kell keresnünk. Ehhez pedig a lustaságot, a tehetetlenséget és a gőgöt kell legyőznünk!

A második részben a tanításé, a pedagógiáé volt a főszerep: Tanári attitűd. Az atya saját hivatásából vett példák, élettapasztalatok és történetek segítségével mutatta meg hallgatóságának, hogy mennyire összetett és bonyolult szálak fedezhetők fel hivatásunk mélységeiben. Külön is kitért a nehezen kezelhető, problémás diákokkal való szeretetteljes bánásmódra, itt is erősítve a krisztusi látásmódot, mely a szeretetre és a megbocsátásra épül. De tanulságos volt előadásának az a része is, amikor azt taglalta, hogy mennyire másként éli meg a gyermeki lélek a számunkra magasztos élethelyzeteket.

Előadásának záró, harmadik része a bűnről szólt. Példaként állította a kollégák elé az ószövetségi zsidóság hagyományőrző és a hagyományokat továbbadó nevelési modelljét.

Kiemelve, hogy a gyermekek vonzzák magukhoz a felnőtteket, s ez által a híveket is a templomba. Beszélt a kudarcokról, a sikertelenségről, a kiégésről. Kiemelte, az áldás fontosságát, szerepét, kérve: „Legyünk az áldás emberei a legnehezebb helyzetekben is!”

Mert csak így van esélyünk a rosszat jóra változtatni. Gondolatait Márai Sándor: Ima című írásának egy részletével fejezte be.

A tartalmas és rendhagyó értekezlet után lelkiekben gyarapodva mondhattunk hálát Istennek. A fohászt és a köszönetet Szőke József boconádi plébános úr mondta el. Végezetül Bódor Istvánné igazgató asszony összegezte a délelőtt elhangzottak lényegét, köszönetet mondva mindnyájunk nevében János atyának. A hálás közönség pedig vastapssal jutalmazta az előadást! Istennek hála!

 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola közössége nevében:

Gyimesi Attila

munkaközösség-vezető