Tanév jelentősebb eseményei

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

3368 Boconád, Szabadság tér 7.

 2019/2020-AS TANÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI

 

 

A tanév rendje

 1. A 2019/2020-as tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja: 2019. szeptember 2. (hétfő) az utolsó tanítási nap: 20120. június 15. (hétfő)

A tényleges tanítási napok száma: 180 nap

 

 1. A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.

Az iskola 2020. január 31-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről

 

 1. Az őszi szünet 2019. október 26-tól november 3-ig tart

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő)

 

 1. A téli szünet 2019. december 21-től – 2020. január 5-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. (hétfő)

 

 1. A tavaszi szünet 2020. április 8-tól – 2020. április 14-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 8. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda)

 

A szünetek munkanapjain gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.

 

A szorgalmi idő alatti tanítás nélküli munkanapok száma: 6 (4 nap pedagógiai célú, 1 nap DÖK, 1 nap pályaorientációs foglalkozás)

 

 

A tanítás nélküli munkanapok:

 

 1. szeptember 23. – Pályaorientációs nap
 2. december 20. – Pedagógiai értekezlet
 3. február 14. – Félévi nevelőtestületi értekezlet
 4. április 8. – Önképző nap
 5. június 15. – DÖK nap
 6. március vagy április – Teremtésvédelmi nap

 

 

 

 

“Aki énekel, kétszeresen imádkozik”

( Szent Ágoston)

 

 

A tanév kiemelt nevelési feladata: Szent Ágoston mondta több száz évvel ezelőtt e bölcs gondolatot, és most, modern világunkban is érezzük, milyen fontos életünkben a zene, a dal, a hangok harmóniája!

Milyen megfogalmazhatatlanul szépen tudjuk a zene nyelvén is Istenünket dicsőíteni, hálánkat Felé kifejezni, esetleg kérni, esedezni. Ugyanakkor az is fontos, hogy a közös énekléseknek, élményeknek, örömöknek jó közösségformáló hatása van.

Vegyünk részt minél gyakrabban a szentmiséken és énekelve is kapcsolódjunk be a szertartásokba.

 

Katolikus iskolánk szellemiségének megóvása érdekében:

Mindennapi gyakorlattá kell tenni a katolikus hitéletet.

A katolikus értékrend jelenjen meg a tanórákon.

A szentmisét segítő ministráló gyerekek számának növelése.

Szentmisén való részvétel szorgalmazása.

Osztályok védőszentjeinek megünneplése.

Felelős: iskolalelkész, hitoktató, pedagógusok

 

 

Egyházi ünnepek, események

 

 • Szent Gellért nap, Vízkereszt, Hamvazó szerda, Úr napja szent mise

Hitoktató, iskolalelkész

 

 

 • Adventi gyertyagyújtás

Felelős: hitoktató, az adott osztályok osztályfőnökei

 1. gyertyagyújtás a templomban – december 1. – 1-5. osztály
 2. gyertyagyújtás a templomban – december 8. – 2-6. osztály
 3. gyertyagyújtás a templomban – december 15. – 3-7. osztály
 4. gyertyagyújtás az iskolában – december 19.. – 4-8. osztály

 

 • Lelki nap
 1. december 14. (szombat) 8 óra-14 óra

Helyszín az iskolában.

Felelős: hitoktató

 

 1. április 3. (péntek) 8 óra-14 óra

Helyszín: Sportcsarnok – Heves

Felelős: Osztályfőnökök, hitoktató

 

 • Szent Miklós napi ünnepség

Alsó tagozat:

 1. december 6. (péntek) 14 óra

Felelős: 4. osztályos osztályfőnök

Felső tagozat: osztálykeretben

Felelős: osztályfőnökök

 

 • Osztályok választott védőszentjei
 1. osztály: Szent Márton –november 11.
 2. osztály: Remete Szent Antal – január 17.
 3. osztály: Szent György – április 24.
 4. osztály: Árpád-házi Szent Erzsébet – november 17.
 5. osztály: Assisi Szent Ferenc – október 4.
 6. osztály: Kalkuttai Szent Teréz – szeptember 5.
 7. osztály: Árpád-házi Szent Margit – január 18.
 8. osztály: Alexandriai Szent Katalin – november 25.

 

 

 

Kiemelt rendezvények

 

 • Családi nap / iskolások, szülők részvételével/
 1. szeptember 13.

Akadályverseny állomásokkal, főzés osztályonként.

Felelős: Kisné Szucsik Ildikó, Pető Nikoletta, osztályfőnökök

 

 • Pályaorientációs nap
 1. szeptember 23. – tanítás nélküli munkanap

Felelős: Tóthné Csáki Erika, Keresztesi Dalma

 

 • Szent Gellért Nap
 1. szeptember 24.

Iskolai  megemlékezés névadónkról.

Felelős: Balázs Marianna hitoktató

 

 • Idősek Világnapja
 1. október 01. 14 óra. Idősek köszöntése irodalmi műsorral(vers-tánc-ének)

Felelős: Kovácsné Juhász Mária, Budainé Urbán Ilona

 

 • Állatok Világnapja
 1. október 3.

Kutyás bemutató, adomány gyűjtés az Új Nap Egyesület lakói számára.

Felelős: Kovács Ildikó, Géczi-Viczena Magdolna

 

 • Iskolai karácsonyi ünnepség
 1. december 19.16 óra

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus

 

 • Magyar Kultúra Napja
 1. január 22. 14 óra

Vers-, prózamondó és ének verseny

Felelős: Góborné Juhász Ildikó, Budainé Urbán Ilona

 

 • Farsangi karnevál
 1. február 14.– 20 óráig

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus, SZMK

Helyszín: Művelődési ház

 

 • Óvodások fogadása 3 alkalommal

„Iskolakóstolgató”

 1. március, április, május hónapban.

Felelős: 4. osztályos tanító

 

 • „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
 1. március 2-6.

Felelős:Tóthné Csáki Erika, Vastag Lászlóné

 

 • Víz világnapja
 1. március 20.

Felelős: Vargáné Mester Aranka, Sebők Beáta

 

 • Föld napja
 1. április 22.

Felelős: Keresztesi Dalma, Géczi-Viczena Magdolna

 

 • Fenntarthatósági Témahét
 1. április 20-24.

Felelős: Keresztesi Dalma, Géczi-Viczena Magdolna

 

 • Méhek Világnapja
 1. április 30.

Felelős: Pető Nikoletta, Balázs Marianna

 

 

 • Anyák napi ünnepségek – osztályonként
 1. május 04-05. 16-18 óra

Felelős: osztályfőnök

 

 • Madarak és fák napja
 1. május. 08.

Felelős: Kisné Szucsik Ildikó, Kovácsné Juhász Mária

 

 

 • Iskolai tanulmányi kirándulás

2020.június 09..

Felelős: Kovács Ildikó

 

 • Gyermeknap – tanítás nélküli munkanap a diákönkormányzat szervezésében
 1. június 15.

Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus

 

 

 

 1. Nevelőtestületi értekezletek

 

 1. Osztályozó értekezletek:

január 24.

június 11.

 

 1. Félévi nevelőtestületi értekezlet

február 14.

Téma: A pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata. A KAP bevezetésének tapasztalatai. Hitéletünk.

Felelős: tagintézmény-vezető, iskolalelkész

 

 1. Tanévzáró tantestületi értekezlet

június 18.

Téma: Az éves pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

Felelős: tagintézmény-vezető

 

 1. Munkaközösségi értekezlet: saját munkatervük szerint.