Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

3368 Boconád, Szabadság tér 7.

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

  Név Munkakör Képzettségek
1. Budainé Urbán Ilona tanár magyar szakos ált.isk.tanár és népművelő,

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középisk.tanár

2. Géczi-Viczena Magdolna tanár általános iskolai tanító matematika műveltségi terület
3. Góborné Juhász Ildikó tanító általános iskolai tanító
4. Keresztesi Dalma tanár testnevelő-edző
5. Kisné Szucsik Ildikó tanító általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen
6. Kovács Gyula tanár testnevelő tanár,

okleveles szakedző

7. Kovács Ildikó tanító pedagógia szakos nevelőtanár,

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen

8. Nagy Sándorné tagintézmény-vezető magyar-orosz szakos általános iskolai tanár,

fejlesztőpedagógiai mentorpedagógus,

szakvizsgázott pedagógus,-közoktatási vezető

9. Pető Nikoletta tanár biológia szakos általános iskolai tanár
10. Sebők Beáta tanár történelem szakos általános iskolai tanár,

angol nyelv és irodalom szakos tanár

11. Tóthné Csáki Erika tanító általános iskolai tanító
 12.  Vajda Istvánné  tanító átalános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
13. Vargáné Mester Aranka tanító általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel
14. Vastag Lászlóné tanár általános isk.tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel,

fizika szakos tanár,

fejlesztőpedagógiai mentorpedagógus, szakvizsgázott pedagógus,-közoktatási vezető